Zorba Çocuklar

Çocukların arkadaş ortamında zorbalık yapması ve akranlarını istismar etmesi yaygın olarak görülen bir davranıştır. Zorba olan çocuk için de buna maruz kalan çocuklar için pek çok olumsuz yanı olan bu durum ebeveynlerce kontrol altında tutulmazsa ileriki yıllarda kalıcı karakter özelliği haline gelebilir.

Zorba Çocuklar

Zorbalık nasıl bir davranıştır?

Çocuklar davranışlarını öğrenme ve izleme yoluyla edinir. Çevresindeki insanlardan gördükleri davranışları uygularlar ve bunun karşılığında aldıkları tepkilere göre yola devam ederler. Bir çocuk çevresinden gözlemleyerek öğrendiği sözlü veya fiziksel şiddet içerikli davranışlarla çevresinde bir hâkimiyet kurduysa bu davranışı sürdürmeye istekli hale gelebilir. Genellikle sosyal olarak gelişmemiş çocukların bu yöntemi sosyalleşmek için kullanması yaygın görülen bir durumdur. Ailede kazandırılmamış duygular çocukların bu tavırlarının kaynağıdır.

Çocukların akranlarına karşı fiziksel ve sözlü istismarının altında pek çok olumsuz durum yatar. Çevresindeki yetişkinlerin bu tavırlarıyla hâkimiyet kurduğunu gözlemlemiş olmaları bu davranışı doğruymuş gibi algılayarak sergilemelerinin başlıca nedenidir. Ailelerin çocuklarına empati duygusunu kazandırmamış olması karşısındakinin hislerini önemsemiyor olmasını açıklayabilir. Bir çocuk ailesinin öğretilerini temel alarak çevresindeki onayladığı davranışları sergiler. Eğer aile içinde çocuk yetiştirilirken tutarlı ve sağlıklı bir iletişim sağlanmadıysa bu anlamda pek çok nokta eksik kalmış olabilir. Çocuk eğer ailesinden bu tip davranışlar görerek yetişmişse zorbalığı başkalarına uygulamayı kendinde bir hak olarak görebilir. Bu gibi nedenlerden ötürü aile içindeki iletişim ve öğretiler oldukça önemlidir.

Zorba çocuklar nasıl davranırlar?

Bir çocuğun dahi olduğu sosyal çevrelerde zorbaca davranışlar sergilemesi arkadaşlık ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Buna ek olarak bu tavra maruz kalan çocukların psikolojileri bu durumdan yara alır. Zorbalığa maruz kalan bir çocuk, bu tavırları sergileyen arkadaşının olduğu bir ortama girmekten kaçınır. Okula gitmekten korkan çocukların çoğunun bu davranışının altında sınıftaki zorba arkadaşları vardır.

Anne ve babaların çocuklarının bu davranışları sergilemesine engel olmak için ilk zamanlardan itibaren rehber niteliğinde olmaları gerekir. Çocuğu problemleri şiddetle çözmeyi öğrenmemesi, saygı ve hoşgörü ortamında büyümesi oldukça önemlidir. Çocuklar anne ve babalarını rol model olarak kabul ettikleri için bu tip davranışları gözlemledikleri veya maruz kaldıkları zaman başkalarına karşı böyle davranmayı mantıklı bulabilir. Bu gibi davranışların önüne geçmek için çocuğa empati yeteneği kazandırılmalı ve doğru rol model olunmalıdır.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0