Zeka Gelişiminde Yaratıcı Olmanın Etkisi

Çocuklar yaratıcı düşünebilmek için daha çok soyut alana yönlendirilmelidir. Sembolik düşünebilmek, herkesin baktığı yerden farklı bir yere bakabilmek zekâ gelişiminde yaratıcılığın önemli etkenlerindendir.

Zeka Gelişiminde Yaratıcı Olmanın Etkisi

Yaratıcı düşünme nedir ve çocuklara katkısı nedir?

Yaratıcı düşünme, belli bir zihinsel süreci gerektiren düşünme şeklidir. Çocuklar yaşadıkları olayları belli bir zaman sırası içinde akıllarında tutup kendi duygularıyla birleştirebiliyorsa, yaratıcı düşünmenin adımlarını atmışlar demektir. Yani sadece bir bilginin hatırlanması, bu sürece destek olmak için yeterli değildir.

Yaratıcılık için bir diğer önemli faktör de risk alabilmektir. IQ testi ne kadar yüksek çıkarsa çıksın çocuk, ortaya koyacağı düşüncesinin birileri tarafından beğenilmeyeceğini düşünüp susarsa ya da üzerinin kirleneceğini düşünerek boya yapmaktan geri durursa yaratıcı düşünmeyi gerçekleştiremeyecektir. Yaratıcı olmak için başına ne geleceği sorusunu düşünmeden hareket etmelidir.

Zeka gelişiminde yaratıcılığın rolü nedir?

Ebeveynler, çocuklarının gelecekte başarılı olmasını istiyorlarsa onları yaratıcı düşünmeye sevk etmelilerdir. Eğer çocuk belli bir konuya gerektiği ölçüde yoğunlaşamıyor, sembolik fikirler üretemiyorsa zekâ tek başına işe yaramayacaktır. Yaratıcılığın desteklenmesi için ebeveyn, çocuk ile olaylar arasında anlamlı bağlantılar kurmaya ve çocuğun duygularını var olandan daha farklı bir yere çekmeye önem vermelidir. Mesela ödevini unuttuğu için annesine kızan bir çocuk düşünelim. Anne burada oğluna kendisine kızdığı için bağırmak yerine ona aslında kendisinin hatalı olduğunu anlatabilirse onu yaratıcı düşünmeye yönlendirecektir. Çocuk, annesine neden bağırdığını anlayacak, üstelik bu durumdan da rahatsız olacaktır. Böylelikle kızgınlıkla başlayan süreç, yaratıcı eyleme dönüştürülebilir.

Bu örneğin tam tersi bir örneği de yaratıcı düşünceyi köreltmek adına verebiliriz. Ebeveynler sık sık denk gelecektir; bazı kız çocukları bebekleriyle oyun oynarken onlara hayali dünyalarında yemek yedirebilirler. Eğer bu duruma anne tarafından “O canlı değil, suya ve yemeğe ihtiyaç duymuyor.” şeklinde tepki verilirse çocuk yaratıcı düşünmek adına bundan olumsuz etkilenebilir. Anne bu durumu, çocuğunun gerçeklik algısı kötüye gitmesin diye engellemiş olabilir. Fakat annenin gerçekliğinde oldukça masum olan bu düşünce, çocuğun iç dünyasının gelişimi için o kadar da iyi olmayabilir. Bu sebeple ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımları daha hassas olmalıdır. 

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0