RESİMDEN ÇOCUK PSİKOLOJİSİNİ ANLAMA

Çocuklar için resim yapmak bir sanattan ziyade kendini ifade etme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu resimleri inceleyerek çocuğunuz hakkında çeşitli bilgiler edinebilirsiniz. Bu konuda bazı yöntemlerden bahsetmek mümkündür. Resim ve psikoloji arasındaki bağa gelin bakalım.

RESİMDEN ÇOCUK PSİKOLOJİSİNİ ANLAMA

Resim ve psikoloji arasında nasıl bir bağ vardır?

Resim, küçük yaşlardaki çocuklar için sözcüklerden daha etkili bir anlatım aracıdır. Çocuğun iç dünyası hakkında bilgi verdiği için resim, çocukla aranızda bir iletişim aracı olabilir. Resim sayesinde çocuğun gelişimi hakkında da bilgi edinmek mümkündür. Kâğıdın başına geçtiği zaman belli belirsiz yaptığı çizimlerde bile psikolojisiyle ilgili bilgiler olabilir.

Çocukların çok sevdiği resim kişilik, algı, insanlar arası ilişkiler, grup değerleri ve tutumların saptanmasında tek araç değildir. Bu konuda 3 ana kaynaktan yararlanılır. Bunlar; bireysel raporlar, gözlem ve projektif tekniklerdir. Fakat bu tekniklerden hiçbiri tek başına çocuğun kişilik, algı ve tutumlarını değerlendirmeye yeterli değildir. Bu nedenle birden fazla yöntem kullanma yoluna gitmekte fayda vardır. Çocuklar için bu yöntemlerden resim ve gözlemi kullanmanın en sağlıklısı olacağı düşünülmektedir.

Psikolojik tanıda resmin etkisi nedir?

Her ne kadar her türlü resim başlı başına çocuğun kişilik, algı ve değer yargıları hakkında bilgi veriyor olsa da insan çizmek daha derin anlamlar ifade etmektedir. İnsan çizimlerinden dört projektif amaç için yararlanılabilir. Birinci projektif amaçta kişilik ölçütü olarak çizdiği insan resminden yola çıkarak resmi çizen çocuğun kişiliği hakkında detaylı bir analiz yapılabilir. Sonrasında çocuğun çizdiği resmi arkadaşlarının resmiyle kıyaslayarak karakteri hakkında çıkarımlar yapılabilir. İkinci projektif amaç başkalarıyla olan ilişkilerini ölçmektir, grup resimleri, özellikle bir çocuğun grup içinde kendini algılaması ve yerini belirlemesi açısından yararlıdır. Resmin içinde kendini kimin ve neyin yanına koyduğuyla ve grup içinde kendini nasıl hissettiğiyle ilgili bilgiler vermektedir. Üçüncü projektif amaçta grup değerlerinin bir ölçütü olarak, bir insan resmi çizmek çocuğun grup değerleri hakkında aydınlatır. Çizim yaparken insanlar arasındaki ırk ve kültür farkı en belirgin şekilde ortaya konabilir. Eğer ki çocuğun kafasında böyle keskin ayrımlar oluşuyorsa bunları resimlerinde belirgin olarak ortaya koyacaktır. Dördüncü ve son projektif amaçta tutumların ölçütü olarak, çocuklar çizim yaparken genellikle ilişki içinde olduğu insanları çizmektedirler. Bunlar anne, baba, öğretmen ve doktor gibi toplum içinde var olan insanlardır. Çocuklar çizimleriyle bu kişiler hakkındaki düşüncelerini de yansıtırlar.

RESİM YAPARKEN BELİRTİLER VE İŞARETLER ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0