OTİSTİK ÇOCUKLA GÖRÜLEN YETERSİZLİKLER

Otizmin en net özelliği, bireylerin insanlarla iletişim kurmakta güçlük çekmesidir. Otistik bireyler ancak ihtiyaç duyduklarında çevreleriyle iletişim kurabilirler. Otizmde iletişim becerileri farklılık göstermektedir.

OTİSTİK ÇOCUKLA GÖRÜLEN YETERSİZLİKLER

Otizmde iletişim becerileri nasıldır?

Otistik çocukların iletişim kurmalarında, genel durumlarına bakıldığında onların sözel ve sözel olmayan dilde bozukluk yaşadıkları, iletişim kurmak için konuşmayı kullanamamaları, sembolik ya da imgesel oyunlarda başarısız oldukları, soyut düşünemedikleri görülmektedir.

Çocuklarda otizm, bebeklikte göz teması kuramamakla başlar. 9. aya gediklerinde dikkat becerileri konusunda yetersizlikler gösteren bebek, erken çocukluk dönemlerine geldiğinde iletişim alanında sorunlar yaşamaya başlar. Normal gelişim gösteren çocuklar 12. aya geldiklerinde işaret ederek iletişim kurabilirken otistik çocuklarda bu beceriyi kendi başlarına öğrenemedikleri, ancak eğitim yoluyla kavrayabildikleri görülmektedir.

Otizm, bireyin çevresiyle olan ilişkisini kısıtlar bir niteliğe sahiptir. İletişim kurmada daha çok yetişkinlere odaklanan otistik çocuklar, yaşıtlarıyla eğlenceli aktiviteler yapmakta zorlanabilirler. Aynı zamanda bu çocuklar insanların duygularına odaklanmakta da zorluk yaşarlar. İletişim kurarken kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmekte yetersizdirler.

Otistik çocuklarda sosyal iletişim ve etkileşim oldukça azdır. Çünkü bu çocukların insanlarla iletişim kurabilecek duygusal özellikleri yeteri kadar gelişmemiştir. Nitekim otistik çocuklarda temek olarak bir duygu sorunu da vardır. Onlar, insanların jest ve mimiklerini anlamakta zorlanırlar. Mesela ses tonundan bir insanın öfkeli ya da mutlu olduğunu anlamayabilirler. Karşı tarafın duygularını anlamlandıramadıkları ya da çok az ölçüde anlamlandırdıkları için mutluluk ya da acı gibi duyguları paylaşmakta güçlük çekerler.

Otizm olan çocuklarda görülen yetersizlikler nelerdir?

Otistik çocukların dil ve konuşma becerileri de gecikme yaşayan becerilerindendir. Bu çocuklar, dili sosyal bir araç olarak kullanmakta zorluk yaşarlar. Konuşma başlatırken ya da diyalog kurarken dili akıcı bir şekilde kullanamazlar. Bunun yanında yetersiz olan konuşma becerileri duygusal ifadeden de yoksundur.

İletişim konusunda bu kadar yetersizliğe sahip olan otistik çocuklar yalnız görünebilir fakat onlar kendilerini yalnız görmezler. Çünkü otistik çocuklar, çevrelerindeki objelerle, cansız varlıkla ilgilenmeyi tercih ederler ve bunlara istedikleri gibi davranabilirler. Bazen otistik çocuklar istemedikleri bir durumu yaşadıklarında normale göre saldırgan davranışlar sergileyebilir hatta kendilerine zarar vermeye kalkabilirler. Bu aslında onların, dili kullanmadan çevresindeki insanlarla iletişim kurmaya çalışması olarak yorumlanabilir.

OTİSTİK ÇOCUKLARIN İLETİŞİMİ ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0