OTİZMİN TEDAVİSİNDE TIBBİ KLİNİK YÖNTEMLER

Otizm tedavi süreci genelde zihinsel ağırlıklı ve psikolojik terapiler şeklindedir. Tıbbi klinik tedavileri veya ilaç tedavileri ise otizmin gerilemesi için başlıca etkili yöntemler arasında değildir. Klinik tedaviler ancak otizmle beraber ortaya çıkan rahatsızlıkları kontrol altına alabilir.

OTİZMİN TEDAVİSİNDE TIBBİ KLİNİK YÖNTEMLER

Otizm tedavi süreci nasıl gelişir?

Otizmin belirtileri ve zaman içindeki sonuçları zihinsel olduğu kadar fiziki ve genetik kaynaklı olabilir. Ortaya çıkan genetik bozukluklar veya çevresel faktörler çocuklarda otizme yol açabilir. Fakat otizmin belirtilerinin neredeyse tamamı çocuğun beyinde gelişen işlev değişikliklerine bağlı olarak, farklı düşünmesine yol açan ve pek çok farklı davranışı ortaya koymasına sebep olan zihinsel değişimlerdir. Bu yüzden de tedavi sürecinde klinik ve ilaç tedavisi yerine psikolojik tedavi ön plana çıkarılır. Özellikle psikolojik yöntemler, çocuğun otizmli olup olmadığını anlamak için ya da otizmi varsa şiddetini ölçmek üzere kurulan testlerden oluşmaktadır. Otizmli çocuklarda, otizmin seviyesini ölçmek ve ağır ya da hafif bir otizm geçirdiğini anlamak için dünyaca kabul edilen 2 temel ölçek vardır. Bunlar ADIS(Autism Diagnostic Interview Scale/ Otizm Tanısal Görüşme Ölçeği) ve ADOS(Autism Diagnostic Observation Scale/Otizm Tanısal Gözlemleme Ölçeği) adında iki ölçektir. Psikolog yaptığı testleri bu ölçekler üzerinden şekillendirebilir ve bu ölçeklerle otizmin seviyesini tespit edebilir.

Otizm tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir?

Psikolojik tedavinin yanı sıra kimi zaman uygulanan klinik tıbbi tedaviler de vardır. Fakat şu belirtilmelidir ki tıbbi klinik tedavilerin otizmin düzelmesindeki etkisi oldukça kısıtlı hatta yok denecek kadar azdır. Bu yüzden yapılacak biyolojik ve tıbbi testler genelde otizmle ilgili hiçbir fayda göstermez. Tam tersine bu testler pahalı oldukları için anne ve babaların sırtına önemli bir mali yük yükleyebilir. Tıbbi ilaç tedavileri otizmin düzeltilmesi konusunda doğrudan bir etki yapmasa da dolaylı bir etki yaratabilir. Özellikle ağır otizm geçiren çocukların çoğunluğunda saldırganlık ve uygunsuz hareketler sergileme gibi davranışlar gözlemlenebilir. Bunun yanında ağır otizm başka rahatsızlıkların da doğmasına sebep olabilir. Bu rahatsızlıklara örnek verilecek olursa epilepsi en bariz olanıdır. Tıbbi ilaç tedavileri işte bu noktada etkili olabilir. Özellikle yazılacak olan ilaçlara bağlı olarak çocuğun gösterdiği saldırgan tutum, uygunsuz davranışlar, sebepsiz korkular ve dikkat eksikliği gibi davranışlar azaltılabilir. Ayrıca EEG gibi klinik uygulama ve testler yapılarak, epilepsi gibi yan tesirler gözlemlenebilir. EEG aracılığı ile beyindeki dalgalar ve işlevleri konusunda faydalı bilgiler edinilebilir.

ÖĞRENME BOZUKLUKLARININ TÜRLERİ ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0