MEDYA OKURYAZARLIĞININ YARATICI İFADE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çocukların algılarındaki farklılıklar, onların yüksek bir yaratıcılık potansiyeline sahip olmalarını sağlar. Fakat bu potansiyelin ortaya çıkarılıp doğru değerlendirilebilmesi için çocukların kendilerini ifade edebilmeleri gerekir. Bunun için çocuklar dilden faydalanabilirler. Medya okuryazarlığı da bu konuda çocukların işine yarayabilir. Medya okuryazarlığı nedir gelin bakalım.

MEDYA OKURYAZARLIĞININ YARATICI İFADE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Medya okuryazarlığı nedir?

Çocuklar için yaratıcılık doğal bir süreçtir ve yaratıcı olabilmek için ek bir çaba harcamaları gerekmez. Çevrelerini, insanları, nesneleri, olayları ve bunların birbirleri arasındaki ilişkiyi biz yetişkinlerden daha farklı algılayıp yorumlayabilmeleri yüksek bir yaratıcılık potansiyeline sahip olmalarını sağlar. Çocukların bu potansiyeli ortaya çıkarıp kalıcı hâle getirebilmeleri için kendilerini ifade edebilmeleri gerekir. Bu süreçte çocuklar çeşitli becerilerini kullanabilirler. Dil de bu konuda çocuklara yardımcı olan en önemli becerilerden biridir.

Medya okuryazarlığının yaratıcılık üzerine etkisi nedir?

Çocuklar, doğdukları andan itibaren dil öğrenmek için çalışmalara başlarlar. Bunu bilinçli olarak yapmasalar da etraflarındaki sesleri dinleyerek onları birbirinden ayırt etmeye çalışırlar. Zamanla anlamlarını bilmeseler de farklı kelimeler birbirinden ayırabilirler. Daha sonra konuşamasalar bile bazı kelimelerin anlamını öğrenip bu kelimeleri duyduklarında tepki gösterebilirler. 2 yaş civarında ise ilk kelimelerini söyleyerek konuşmayı öğrenme sürecine başlarlar. Çocukların dili hızlı ve doğru bir şekilde öğrenebilmeleri için çevreleriyle sürekli iletişim hâlinde olmaları gerekir. Bu konuda ebeveynlere önemli bir görev düşer. Çünkü çocuklar dil öğrenirken en çok anne-babalarını gözlemlerler. Ebeveynlerin çocuklarıyla sürekli konuşup iletişim hâlinde olmaları dil öğrenme sürecini hızlandırabilir. Fakat dil, sadece konuşmaktan ibaret değildir. Okuryazarlık da dilin bir parçasıdır ve yaratıcı ifadede önemli bir yeri vardır. Okuryazarlık, kelimelerin yazıya dökülebilmesidir fakat tek okuryazarlık çeşidi bu değildir. Görsel okuryazarlık ve medya okuryazarlığı da bunun bir parçasıdır. Medya okuryazarlığı çeşitli medya ürünlerinin gözlemlenmesi ve bunlardan çeşitli anlamların çıkarılmasıdır. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren teknolojinin de gelişmesiyle birlikte birçok medya ürününe maruz kalırlar. Bu nedenle de küçük yaşlarda gördükleri medya ürünlerini anlayabilir ve yorumlayabilirler. Çocuklar kazandıkları bu yeni beceriyi kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmek için kullanabilirler. Fakat medya okuryazarlığını kullanabilmek için çocuğun biraz daha büyümesi gerekebilir.

GÖRSEL OKURYAZARLIĞIN YARATICI İFADE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0