ÇOCUKLARIN KULLANDIĞI YARATICI İFADE BİÇİMLERİ

Çocuklar yüksek bir yaratıcılık potansiyeline sahip olurlar. Fakat bu potansiyeli ortaya çıkarmaları ve beceri hâline getirmeleri gerekir. Bunun sağlanabilmesi çocuğun kendini ifade etmesi gerekir. Çocuklar kendilerini ifade edebilmek için birçok farklı yol kullanırlar. Kendini ifade etme yolları nelerdir gelin bakalım.

ÇOCUKLARIN KULLANDIĞI YARATICI İFADE BİÇİMLERİ

Kendini ifade etme yolları nelerdir?

Yaratıcılık, çocuklar için doğal bir süreçtir ve yaratıcı olabilmek için ek bir çaba harcamazlar. Çevrelerini, insanları, nesneleri ve bunların birbirleri arasındaki ilişkiyi biz yetişkinlerden farklı algılayıp yorumlayabilirler. Bu durum da onların çizgi dışında düşünebilmelerini ve nesneler arasında bizim aklımıza gelmeyecek bağlar kurabilmelerini sağlar. Tüm bunlar çocukların yüksek bir yaratıcılık potansiyeline sahip olmasına neden olur. Fakat bu potansiyelin ortaya çıkarılması ve kalıcı bir hâle getirilmesi gerekir.

Çocuklar kendilerini ifade etmek için hangi yolları kullanırlar?

Çocuklar, sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmek için kendilerini ifade etmeye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç içgüdüseldir ve kendiliğinden gelişir. Çocuklar bu ihtiyaçlarını giderebilmek için çeşitli şeylerden faydalanabilirler. Kendilerini ifade etme biçimleri de yaratıcı olabilir. Çocukların kendilerini ifade edebilmek için kullandıkları en kolay yollardan biri oyunlardır. Oyunlar, ek bir faaliyet ya da destek gerektirmeden çocukların yaratıcı ifadelerini yansıtabilmesini sağlar. Oyun türlerindeki farklılıklar, çocuğun başka gelişim süreçlerine de fayda sağlayabilir. Fiziksel beceri gerektiren oyunlar, çocuğun motor becerilerinin gelişmesine ve bedenini daha iyi kontrol edebilmesine yardımcı olur. Oyun sırasında kullanacağı aletler reflekslerini ve koordinasyonlarını kurabilmelerinde yardımcı olur. Dramatik oyunlar, çocukların yaratıcılığını ve hayal gücünü nasıl kullanacağını öğrenmesinde faydalı olur. Bu oyunlarda “-mış gibi” yapıldığı için çocuklar insanlar ve nesneleri farklı şekillerde yorumlayabilirler, oyun içerisinde kendi olay örgülerini kurabilirler. Oyunlar sırasında doğal malzemeler kullanılarak çocukların doğada bulunan şeyleri öğrenmesi ve bunları yaratıcı bir şekilde kullanması sağlanabilir. Su ve kum havuzları çocukların duygusal açıdan rahatlamasını da sağlayabilir.

Çocuklar kendilerini ifade edebilmek için sadece oyunları kullanmazlar. Dil de yaratıcı ifade için önemli bir araçtır. Çocuklar kendilerini konuşarak ya da yazarak ifade etmeyi öğrenebilirler. Erken yaşlarda konuşmaya başlayan çocuklar bu konuda biraz daha şanslı olabilir. Çocukların kelime dağarcıklarını geliştirmesini sağlamak kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırır. Okuma-yazmayı öğrenen çocuklar ise yazıyla kendilerini ifade edebilirler.

Müzik de çocukların kendilerini ifade etmek için kullandıkları araçlardan biridir. Müzik hem fiziksel gelişimlerine hem dil öğrenimlerine hem de zihinsel gelişimlerine fayda sağlayabilir. Dinledikleri şarkılar sırasında oluşturacakları danslar fiziksel gelişimlerine, müziklerde geçen sözler de dil gelişimlerine katkı sağlar.

ÇOCUKLARDA YARATICI İFADE İÇİN DİL KULLANIMI ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0