Kardeş İlişkileri

Kardeş ilişkileri olan çocukların birçoğunun kardeşleriyle rekabet içinde olacağı ve zaman zaman onları kıskanabileceği söylenebilir. Kardeşler arasında yaşanan kıskançlık ve rekabet durumlarının neden kaynaklanabileceği, nasıl olabileceği hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmak mümkün olacaktır.

Kardeş İlişkileri

Kardeş ilişkileri nasıl olur?

Kardeşler arasında sık sık problemler yaşanması çoğu zaman normal bir durumdur. Kardeşler, istemeden de olsa birbirleriyle rekabet içinde olup çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerini kıskanabilirler.

Bazı görüşlere göre kardeşler arasındaki rekabet ve kıskançlığın nedeni, kardeşlerden her birinin ebeveynlerinin yalnızca kendine ait olmasını istemesinden kaynaklanabilir. Kardeşler arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler arasında en önemlilerinin, ebeveynlerin çocuklara karşı olan tutumu, çocuğun aile içindeki konumu ve kişisel özellikleri olduğu söylenebilir.

Örneğin, kendisinden büyük birden fazla ağabeyleri olan erkek çocukların babalarıyla özdeşim kurmaları daha güç olacaktır. Büyük çocukların ebeveynleriyle olan ilişkilerde daha avantajlı olacağı söylenebilir.

Kardeşler neden birbirini kıskanabilir?

Ebeveynler, bütün çocuklarına eşit seviyede sevgilerini hissettirse, onlara adil davransa bile kardeşler arasındaki rekabet ve kıskançlığın önüne geçmek zor olabilir. Bütün çocuklar, ebeveynlerinin diğer kardeşlerine daha çok önem verildiği duygusuna kapılabilir. Böyle durumlarda ebeveynlerin her çocuğa eşit davranabilmek için fazla kaygı taşıması, çocuklar arasındaki kıskançlık ve rekabeti arttırabilir. Ebeveynlerin bu konuda fazla endişe ve kaygı taşımadan her çocuğa eşit davranması, kardeşler arasındaki rekabet ve kıskançlığın azalması için faydalı olabilir. Ancak ebeveynlerin bu konuya dikkat etmeden bazı ihmalkâr davranışlar sergilemeleri kardeşler arasındaki rekabet ve kıskançlığın fazlalaşmasına yol açabilir.

Ebeveynlerin çocukluklarında yaşadığı bazı travmalar ya da ebeveynler arasındaki ilişkide bazı sıkıntılar yaşanması sebebiyle çocukların üzerine fazla düşmeleri de kardeşler arasındaki rekabet ve kıskançlığı arttırabilir. Bu tip davranışlarda bulunan ebeveynler, çocuklarına gösterdikleri ilginin karşılığında bir beklenti içinde olabileceğinden kardeşler arasında rekabet ve kıskançlık oluşabilir. Ebeveynlerin çocukları ile olan ilişkilerini aynı oranda sürdürmeye çalışmaları ve çocuklardan hiçbir beklenti içinde olmadan onlara ilgi ve sevgi göstermeleri kardeşler arasındaki rekabet ve kıskançlığı da azaltacaktır.

Kardeş ilişkilerinde annelerin rolünün, babalardan daha fazla olacağı söylenebilir. Babalar, annelerin kurduğu kardeşler arasındaki adil ilişki yapısını koruyup buna uygun davranarak kardeşler arasındaki rekabet ve kıskançlık gibi durumların yaşanmamasına katkı sağlayabilirler.

KARDEŞİNİ KISKANAN ÇOCUKLARDA GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
1