GÖRSEL OKURYAZARLIĞIN YARATICI İFADE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çocukların, sahip oldukları yaratıcılık potansiyelini ortaya çıkarabilmeleri ve bunu kalıcı hâle getirebilmeleri için kendileri ifade etmeye ihtiyaçları vardır. Çocuklar kendilerini ifade edebilmek için temel becerilerini kullanabilirler. Bu temel becerilerden bir tanesi de dildir. Görsel okuryazarlık sayesinde çocuklar kendilerini ifade edebilecekleri yeni bir yol elde etmiş olurlar.

GÖRSEL OKURYAZARLIĞIN YARATICI İFADE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Görsel okuryazarlık ne işe yaramaktadır?

Çocuklar çevrelerini, insanları, nesneleri, olayları ve bunların birbirleri arasındaki ilişkiyi yetişkinlerden daha farklı bir şekilde anlayıp yorumlayabilirler. Bu durum da çocukların yüksek bir yaratıcılık potansiyeline sahip olmasını sağlar. Yaratıcılık çocuklar için doğal bir süreçtir ve yaratıcı olabilmek için ek bir çaba harcamaya gerek duymazlar. Fakat çocukların sahip olduğu bu potansiyeli kalıcı hâle getirebilmeleri için kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade edebilmeleri gerekir. Çocuklar bunun için pek çok farklı yol kullanabilirler. Dil de bu yollardan bir tanesidir.

Görsel okuryazarlığın yaratıcılık üzerine etkisi nedir?

Çocuklar dil öğrenmek için ders almaya ihtiyaç duymazlar. Doğdukları andan itibaren çevrelerindeki sesleri dinleyerek sesleri tanımaya ve kelimeleri ayırt etmeye başlarlar. Gözlemleri sayesinde kelimelerin anlamlarını çıkarmaya başlarlar ve yaklaşık 2 yaşında da ilk kelimelerini söylerler. Çocukların dili doğru bir şekilde öğrenebilmesi için çevreleriyle sürekli etkileşim hâlinde olmaları gerekir. Bunun için de ebeveynlerin çocuklarıyla sürekli konuşmaları gerekir. Çocukların kelime dağarcığının gelişebilmesi için farklı insanlarla tanışmaları faydalı olabilir. Kelime dağarcığı dar olan çocuklar kendilerini ifade edebilmek için bilmedikleri kelimeler yerine farklı kelimeleri kullanarak bunlara yeni anlamlar yükleyebilirler. Bu da çocukların yaratıcılıklarının bir parçasıdır. Fakat çocuklar kendilerini dil ile ifade ederken sadece konuşmayı kullanmazlar. Okuryazarlık da yaratıcı ifadenin önemli bir parçasıdır. Okuryazarlık, yazıları yazıp harfleri okumakla sınırlı bir kavram değildir. Çevremizdeki görüntüleri işleyip onlardan anlam çıkarmamız da bir çeşit okuryazarlıktır ve buna görsel okuryazarlık denir. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren, televizyon ve bilgisayar sayesinde birçok görsele maruz kalır. Bu nedenle de küçük yaşlardan itibaren bu görselden anlam çıkarmayı öğrenirler. Görsel okuryazarlık, çocuğun bizzat deneyimleyemediği şeyleri öğrenmesine ve onları yorumlayabilmesine yardımcı olur. Daha fazla şey hakkında bilgi edinen çocuk bu bilgileri kendini ifade edebilmek için farklı şekillerde kullanabilir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuklarda görsel okuryazarlık kısa sürede gelişir.

DRAMATİK OYUNLARDA MEKÂNIN ÖNEMİ ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0