Çocukların Ruhsal Gelişiminde Ailenin Etkisi

Bir çocuk için sosyal yaşam ailede başlar. Çocuklar aile harici bireylerle sosyal ilişkiler kurmadan önce bu ilişkilerin nasıl kurulacağını ve yönetileceğini ailelerinden öğrenirler. Çocukların aile içinde kurdukları iletişim ne kadar sağlıklı olursa ileriki dönemlerde kuracakları sosyal ilişkiler de o derece olumlu olacaktır.

Çocukların Ruhsal Gelişiminde Ailenin Etkisi

Psikososyal gelişmede ailenin rolü nedir?

Okul çağı henüz gelmemiş çocuklar sınırlı bir sosyal çevreye sahip olduklarından dolayı sosyalleşmek konusunda da pek de iyi sayılmazlar. Çocuklar bir toplumda nasıl sosyal bağlar kurulacağını ailelerinden öğrenirler. Aile içindeki iletişimin biçimi ve düzeyi çocukları sosyal hayata hazırlar. Bu sırada çocuğa bir şeylerin öğretilmesi mümkün olsa da aslında bu iş aile bireylerinin çocuğa nasıl rol model olduğuyla alakalıdır. Çocuklar taklit ederek öğrenmeye meyillidir. Bu nedenle aile içindeki bireylerin davranışlar açısından çocuğa örnek teşkil edebiliyor olması önemlidir. Yalnızca anne veya baba değil yakın akrabalar da çocuklar için örnek teşkil edici nitelikte olmalıdır. Çocuklar aile içinde olumsuz davranışlarla karşılaştıklarında bu durumu normal olarak değerlendirerek taklit edebilirler.

Aile bireylerinin davranış biçimleri kadar içinde yaşanan çevre de oldukça önemlidir. Çocuklar içinde bulundukları çevreyi normal kabul eder. Ahlaki ve kültürel olarak aile için geçerli olan her kural çocuklar tarafından yadırganmadan kabul edilir. Bu gibi kurallar çocuğun sosyal hayatındaki davranışlarının nasıl olacağı konusunda belirleyicidir. Çocukların kişilik özellikleri ailenin içinde bulunduğu toplum ve kabul ettikleri kurallar çerçevesinde elde edilen ilk deneyimlerle şekillenir.

Ailenin içinde bulunduğu toplum yapısına ek olarak ekonomik durumu da çocukların kişiliğini şekillendirir. Ekonomik durumu çok iyi olan bir ailenin ferdi olan bir çocuk ile ekonomik düzeyi düşük bir ailenin çocuğu aynı kişilik özelliklerini gösteremez. Çünkü birbirlerinden çok daha farklı imkânlara, çevreye ve deneyimlere sahiptirler. Bu nedenle ekonomik durumun çocukların sosyal yaşamlarını ve kişiliklerini şekillendirdiğini söylemek doğru olacaktır.

Çocukların aileyle sağlıklı iletişim kurması önemli midir?

Aile içindeki iletişim çocuğun ileriki yıllarda yaşayacağı sosyal deneyimlerde nasıl bir insan olacağı konusunda belirleyicidir. Bir çocuk sevgi dolu ve hoşgörülü bir ailede güven içinde büyürse, sosyalleştiği ortamlarda da öz güvenli ve mutlu bir insan olabilir. Ancak aksi bir durumda, yani huzursuz ve mutsuz bir ailede büyürse, bu durum çocuğun çevreye karşı çok tepkili veya çekingen olmasına neden olabilir.

Çocuklar için bir birey olduğunun farkına varma süreci ailede başlar. Bu süreçte çocuk bağımsızlığını kazanabilmek için ilk olarak aile içinde mücadele verir. Aile içindeki mücadelesini sağlıklı biçimde atlatan çocuk toplumsal yaşamda da kendini rahatça ifade edebilir. Bunun için aile bireylerinin sorumluluk duyguları yüksek, bireysel farklılıklara saygı gösteren ve destekleyen tutumda olmaları oldukça önemlidir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0