Çocuklarda Sosyal Gelişim

Çocukların sosyal gelişimi doğdukları günden itibaren çevresiyle kurdukları iletişimle başlamış kabul edilir. Gelişimin diğer alanlarında ilerleme kaydedildikçe sosyal gelişimin ilerlemesi için de fırsatlar doğar. Kişiliği önemli ölçüde etkileyen sosyal gelişim, içinde yaşanan düzeni anlamlandırma açısından oldukça önemlidir.

Çocuklarda Sosyal Gelişim

Çocuklarda sosyal gelişim nasıl olur?

Çocukların sosyal hayata katılımı doğdukları andan itibaren içinde oldukları aile yapısıyla başlar. İlk başlarda annesi ile kendini bir bütün olarak değerlendiren bir bebek için baba sosyalleştiği ilk birey olarak kabul edilir. Ailede atılan bu ilk adımlar sayesinde ilerleyen dönemlerde kazanılan beceriler ve değerlerden sosyalleşme sırasında faydalanılır.

Çocuklar aileleri sayesinde elde ettikleri kazanımları ileride yakaladıkları sosyalleşme fırsatlarında kullanır. Sosyalleşmek gelişim için temel bir ihtiyaçtır. Çünkü çocuklar kazanımlarının büyük çoğunluğunu gözlem ve taklit yoluyla elde ederler. Taklit edilen deneyimler sayesinde çocuk içinde bulunduğu topluma uyumla hâle gelir. Sosyal bir birey olan çocuk toplumdaki rolüne uygun davranışlar sergilemeyi öğrenir.

Sosyalleşemeyen çocuklar kendilerini nasıl hissedebilirler?

Çocukların sosyal açıdan nasıl bireylere dönüşecekleri çocukluk yıllarında elde ettikleri deneyimlerle yakından alakalıdır. Çocukların hiçbiri toplumdan kendini soyutlamak isteyen bir birey veya herkesle olumlu ilişkiler geliştirmeye çabalayan bir girişken olarak doğmaz. Doğumundan itibaren içinde oldukları çevreye, aile yapısına ve mizaçlarına göre sosyal yönleri şekillenir.

Çocuklar ilgi ve merak duyguları sayesinde çevresinde olup bitenle fazlasıyla alakalı olduklarından sosyalleşmeye heveslidir. Anne ve babaların bu anlamda çocuklarını sosyalleşmeleri için teşvik etmeleri gerekir. Ancak bundan önce sağlıklı sosyal ilişkiler için ihtiyaç duyulan değerlerin aktarımı yine anne ve babaların görevidir. Çocuk ailede sosyal hayata hazır hâle gelir.

Sosyalleşme imkânları kısıtlı olan, akranlarıyla iletişim kuracak ortamları bulunmayan ve günün büyük bir çoğunluğunu tek bir yetişkinle geçiren çocuklar sosyalleşemedikleri için mutsuz olur. Çünkü bu temel bir ihtiyaçtır ve karşılanmadığında çocukta bazı kişilik problemleri gözlemlenebilir. Çocukluk döneminde geliştirilememiş sosyal beceriler ilerleyen zamanlarda herhangi bir gruba ait hissedememe, sosyal ilişkilere hevessizlik veya toplumsal yapıya uyumsuzluk gibi sorunlara yol açabilir.

Kurulacak sosyal ilişkilerin ne denli çok olacağı kadar çeşitliliği de büyük önem taşır çünkü çocuklar pek çok şeyi etrafındakileri izleyerek ve taklit ederek öğrenir. Bir çocuğun kurduğu sosyal ilişkilerin çeşitliliği deneyimlerinin de çeşidini artırır. Bu nedenle çocukluk yıllarında birçok aktiviteye katılmak, arkadaş gruplarına dâhil olmak, yetişkinlerle bir araya gelmek yani çeşitli sosyal ilişkiler kurmak çocuğun kişiliğinin oluşumunda önemlidir.

Çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve yönlendirmek anne ve babaların görevidir. Henüz doğru ve yanlışı ayırt edemeyen bir çocuğun olumsuz deneyimleri taklit etmemesi için sosyal ilişkilerinin ebeveynlerce kontrol altında tutulması faydalı olacaktır. Buna ek olarak anne ve babalar çocuklarının sosyal olarak gelişim göstermesi için sosyalleşme fırsatları yaratmalıdır.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0