Çocuklarda Otizm Tanısı ve Belirtileri

Otizm, her çocukta farklı şekilde belirir. Bu sebeple tanısının doğru yapılması önemlidir. Bazı çocuklarda belirtiler açık şekilde görülebilirken bazılarında bunu saptamak zor olabilir.

Çocuklarda Otizm Tanısı ve Belirtileri

Çocuklarda otizm tanısı ve belirtileri nelerdir?

Bireyin zekâsından bağımsız şekilde ortaya çıkan gelişimsel bozukların tanısını koymak bireyden bireye farklılık gösterebilen bir meseledir. Spektrum kavramı, bireydeki özelliklerin az sayıda ya da belirgin düzeyde, çok sayıda olması arasında değişiklik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Yani bazı bireylerde, tüm özellikler çok açık bir şekilde görülebilirlerken bazılarında çok daha hafif bir şekilde kendini belli eder.

Bireylere konulan gelişimsel bozukluk tanısı, uluslararası bir anlaşmayla oluşturulmuş tanı sistemiyle ortaya konulur. Bireydeki tüm bozukluklar için farklı tanı ölçütleri vardır. Mesela birine otizm teşhisi konulacaksa, o kişideki anormal gelişim özelliklerinin üç yaşından önce başlamış olması, sosyal iletişimde bozulmalar, tekrarlayıcı ve kısıtlı davranış şekilleri göstermesi gerekir. Bu özelliklerin tamamı belli sayıda belirtiyi içermeli ve başka tıbbi tanılarla açıklanamamalıdır.

Konulacak tanının, başka tıbbi tanılarla açıklanabilir olmamasının önemi büyüktür. Ancak böyle olduğu takdirde uygun tedavi seçilebilir ve beklentiler de o yönde olur. Bireyde görülen otizme ait özellikler net olursa, bu özelliklere uygun yöntemler geliştirilebilir. Tanı, açık ve tek olursa rapor düzenlenip devlet tarafından rapora destek de verilebilir. 

Çocuklara otizm tanısı koyulurken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, çocukların özelliklerinin doğru saptanmasıdır. Çünkü her çocuk farklı olumlu ya da olumsuz özellikleri bünyesinde barındırır. Özellikler belirlendikten sonra şu tanılar koyulur:

  • Rett Bozukluğu: Beş ay sonunda baş büyüme hızında azalma, iletişimde aksamalar, yürüyüş, el ve vücut hareketlerinde farklılıklar görülen bir tür bozukluktur.
  • Çocukluk Çağı Dezintegratif Bozukluğu: Çocuk, en az iki yaşına kadar normal bir gelişim gösterir. Bu süreçten sonra sosyal iletişimde belirgin ve kalıcı bozulmalar meydana gelir. Kendine özgü bir ilerleyişi olan bozukluktur.
  • Yüksek Fonksiyonlu Otizm: Belirtileri üç yaşından sonra görülebilen bu tanıda, otizm tanısı koyulması için gerekli olan belirtilerin sayısı ya da şiddeti az olabilir. Çocuğun zekâ düzeyi normaldir.
  • Asperger Sendromu: Sosyal etkileşim bozukluğunun yanı sıra dil becerilerinin normal gelişimiyle açıklanabilen bir bozukluktur.
  • Yaygın Gelişimsel Bozukluk - Başka Türlü Adlandırılamayan (YGB-BTA): Çocukta beliren sosyal etkileşim bozukluğunun yanında diğer tanılar yeteri kadar yoktur. Tanıyı netleştirebilmek ve tedaviyi belirleyebilmek için çocuk psikiyatrisine başvurmak önemlidir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0