Çocuklarda Beynin İşlevi ve Hareketlere Etkisi

Çocukların davranışları zamanla şekillenebilen bir şeydir. Bu durum, çocuk büyüdükçe beyninin de gelişme göstermesiyle aynı çizgidedir. 

Çocuklarda Beynin İşlevi ve Hareketlere Etkisi

Çocukların beyni hareket etmeyi nasıl etkilemektedir?

Çocuklar kendi dünyalarında büyük bir kargaşanın içinde yaşarlar. Bu kargaşada bağımsızlıklarını kazanıp etraflarını keşfetmek isterler ama aynı zamanda ebeveynlerine de bağlıdırlar. Çünkü güven içinde yaşamalarını sadece anne babaları sağlayabilir. İşte bu bağlılığı zaman zaman kendilerini engelleyen bir faktör olarak görürlerse çocuklar istenmeyen davranışlar sergileyebilirler. Sanki ebeveynlerini bile isteye kışkırtmak istercesine yeni şeyler bulmakla meşgul olabilirler.

Çocukların beyninin gelişim süreci anne karnının dışında tamamlanır. Bu gelişim çocuğun yaşadığı ortama, anne babasının davranışlarına göre belli bir şekil alır. Beyin, ilk yaşlarda sadece bağlantı kurmakla ilgilenir. Benzer bazı olaylar yaşandıkça aynı grupta yer alan nöronlar uyarılır ve çocuklar artık dünyayı daha anlar duruma gelirler.

Çocuklarda beyin nasıl çalışır?

Bebeğin soluma, kalp atışı, sindirim gibi işlevlerini yerine getiren beyninin iç kısmıdır. Bunun yanında, mesela korktuğunda kaçması emrini veren ilkel beyin bulunmaktadır ya da sıcak bir şey tuttuğunda içgüdüsel olarak ellerini çekme emrini veren de bu ilkel kısımdır. Bu ilkel beynin üstündeyse bilinçdışı duygusal deneyimlerinden ve becerilerinden sorumlu beyin (cerebrum) bulunur.

Yetişkinler, beyinlerinin ilkel kısmını kullanmakta çocuklara göre daha beceriklidirler. Mesela sıcak bir yemek bulunan tabağı taşıdıklarında elleri yansa dahi o tabağı yere atmayacaklarını bilirler. Ama bebeğin durumu, bu tip uyarılara karşı koyabilecek kadar gelişmiş değildir. Ancak beyninin ön korteksi geliştikçe bu uyarıları dikkate alabilirler. Ebeveynler bunu kendilerine karşı yapılan hatalı bir davranış gibi görse de aslında durum tamamen çocuğun gelişim süreciyle doğru orantılıdır.

Çocuklar bu gelişim sürecinde ebeveynleri tarafından sürekli ikaz edilebilirler. Henüz neyin doğru neyin yanlış bir hareket olduğunu bilmedikleri için bu şekilde disipline edilebilir. Zaman zaman aşırıya kaçmamak şartıyla kısıtlamalara gidilebilir ya da sınırlar belirlenip bu sınırlar içinde yaşaması sağlanabilir.

Ebeveynler zaman zaman çocuklarını uyarmaktan sıkılabilir, bunun yanlış olduğunu düşünebilir. Fakat çocuk bu uyarılara muhtaçtır. Ancak ailesinden gelen bu yönlendirmeler sayesinde sosyal hayatta bir birey hâline gelebilir. Bu sebeple ebeveynler sabırlı olurlarsa çocuklarının öz güven sahibi olmasında yardımcı olabilirler.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0