Çocukla Etkisiz İletişim

Anne ve babaların çocuklarıyla aralarında kurdukları iletişim çocuk eğitimini şekillendiren en önemli konudur. Bu iletişim sırasında yapılan birtakım hatalar çocukların beklentileri, sınırları ve kuralları öğrenmesi noktasında işleri zorlaştırıcı etkiye sahiptir.

Çocukla Etkisiz İletişim

Ebeveynlerin çocukla kurulan iletişimde hangi hatalar sınırları reddetmesine neden olur?

Çocuk yetiştirmede en önemli konulardan biri ebeveynler ve çocuk arasında kurulan iletişimdir. Bu iletişim biçiminde ebeveynler, çocuklara aktarmak istedikleri mesajlar konusunda birtakım hatalı yöntemlere başvurduğunda istedikleri etkiyi sağlayamayabilirler. Bunun nedeni çocuğun mizacı ve ebeveynin tavrı arasındaki dengesizlik veya ebeveynlerin seçtiği hatalı yetiştirme biçimleri olabilir. Çocuklarla kurulan iletişimin büyük bir çoğunluğu ebeveynlerin aktarmak istedikleri kuralları, değerleri, beklentileri ve sınırları çocuklara öğretme çabasından oluşur. Bu noktada çocuktan istenilen davranışların sergilenmesi için farklı yöntemler denenir. Seçilen hatalı yöntemler çocuklar ve ebeveynleri arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkiler.

Genellikle çocukların bir beklenti veya bir kurala uyumu noktasında sergilenen hatalı davranışların başında sürekli olarak hatırlatma, tekrar etme ve aşırı anlayışlı olma gelir. Aşırı anlayışlı ebeveyn tutumu çocuğun anne ve babasının vermek istediği mesajı algılamamasına, sınırların farkına varamamasına sebep olur. Bu nedenle sürekli olarak hatırlatma ve anlayış gösterme çocuğun istenilen davranışı sergilemesi noktasında etkisiz bir iletişim örneğidir. Tekrar ve hatırlatmaların bir parçasını da nasihatler oluşturur. Çocuk istenmeyen bir davranışta bulunduğunda davranış değişikliği için nasihatlerde bulunmak beklenen etkiyi yaratamayabilir. Gerekli konuşmaların yapılması, açıklamalar önemli olsa da sürekli olarak değer aktarımı, sınır ve kuralların benimsetilmesi noktasında nasihatle karşılaşan çocuk mesajları düşünüldüğü kadar iyi algılayamayabilir.

Çocukları beklentilere göre yetiştirebilmek ve belli başlı konulara ikna edebilmek için ne yapılabilir?

Çocuklar ile anne-babaları arasındaki iletişimde, çocuktan beklenen davranışların ortaya çıkışı için iyi bir rol model olmak temel öneme sahiptir. Eğer çocuk kendisine konulan herhangi bir kurala ebeveynlerinin uymadığını görürse bu durumda mesajı net olarak alamadığı için kafa karışıklığı yaşayabilir. Bunun devamındaysa uyumsuzluk kaçınılmazdır. İyi bir rol model olmamaya ek olarak eğer ebeveynler arasında bir tutarsızlık varsa bu durumda da çocuk istenen doğrultuda davranışlar sergileyemeyebilir.

Çocukları beklentilere göre yetiştirebilmek ve belli başlı konulara ikna edebilmek için pazarlık yapmak yanlış bir yaklaşım biçimidir. İkna için rüşvet vermek, pazarlıkla çocuğun ebeveynlerin direncini kırmasına izin vermek, net olmamak gibi pek çok konu çocukların verilen mesajları uygulaması konusunda hatalı tutumları oluşturur.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0