KURALLARI BENİMSETMEDE FAZLASIYLA HOŞGÖRÜLÜ YAKLAŞIM

Anne ve babalarının kuralları uygulama biçimi çocuğun kuralları benimsemesi konusunda belirleyicidir. Kimi aileler çocuklarına karşı aşırı hoşgörülü tavırlarıyla kuralları benimsetebileceğine inansa da bu yöntem çocuk eğitimi için sağlıklı değildir. Çocuğa kuralları öğretmek ve benimsetmek oldukça önemlidir.

KURALLARI BENİMSETMEDE FAZLASIYLA HOŞGÖRÜLÜ YAKLAŞIM

Kuralları benimsetmede aşırı hoşgörülü yaklaşım doğru mudur?

Çocukları yetiştirirken konulan kurallar, çocuğun özgürlüğünün sınırlarını bilmesine yardımcı olur. Aksi takdirde çocuklar başkalarının özgürlüğünün etkilemeden özgür olabileceğinin farkına varmış bireylere dönüşemez. Bunun sonucundaysa sosyal gelişiminde problemler yaşanır. Çocukların benimseyeceği bu kurallarda ailenin yetiştirme tarzının etkisi büyüktür. Bazı ailelerin seçtiği aşırı hoşgörülü yaklaşım en az baskı ve zorlama ile kuralları benimsetme kadar hatalıdır. Hoşgörü güzel bir kavram olsa da aşırı hoşgörü çocukları disipline etmede tutarsızlıkların gözlemlenmesine sebep olur.

Kuralları benimsemede önemli bir rol oynayan mizaç, anne ve babaların aşırı hoşgörülü yaklaşımı konusunda nasıl davranılacağını da belirler. Kurallara uyum konusunda istekli ve ılımlı çocuklar, kural ihlalinde ailesinden bir uyarı, hatırlatma, ikna etme gibi bir tavırla karşılaştıklarında uyumu gerçekleştirebilir. Ancak bu durumda çocuk kuralı anlamakta güçlük çeker. Çünkü aile yalnızca çocukla iş birliği yapmak için anlık davranış değişikliği oluşturma konusunda çaba sarf eder.

Çocuğa kuralları öğretmek ve benimseme süreci nasıl olur?

Aşırı hoşgörülü yaklaşım inatçı ve kurallara uyumsuzluk konusunda ısrarcı olan çocuklar için sınırsız bir deneyim alanı açar. Bu yaklaşımda anne ve babalar kurallara uyumsuzluk konusunda uzun konuşmalar, ikna çalışmaları, kuralı hatırlatma, uyarma gibi davranışlar sergiler. Çocuk yapmaması gerektiği hâlde herhangi bir sonucu olmadığını gördüğü için uyumsuzluğa devam eder. Çünkü uymadığı her kural tekrar tekrar anlayışla açıklanmaktadır. Bu durum çocuğun sınırları kavrayamamasına sebep olur. Anne ve babasının sınırlardan bahsederken aslında davranışlarıyla farklı bir mesaj vermesi bunun temel nedenidir.

Çocuklar ebeveynlerini diledikleri gibi yönlendirebileceğine inanır. Genellikle inatçı yapıdaki çocuklar kuralların sınırlarını denemekten hoşlanırlar. Bunun nedeni sözlerle değil davranışlarla öğreniyor oluşlarıdır. Yani bir çocuk bir durumda kural ihlali yaptığında söylediği gibi sonuçlarına katlanacak mı, yoksa yalnızca bu davranışı yapmaması için bir uyarı veya ikna çalışmasıyla mı karşılaşacak bunu merak eder. Aşırı hoşgörülü yaklaşımda sonuçlarına katlanmak zorunda olmadığı mesajı verildiği için çocuk dilediği gibi hareket eder.

Genellikle bu yaklaşımda çocuklar tartışmaların kazananıdır. Kuralları sınırları zorlayarak, aykırı davranışlar sergileyerek rahatça esnetirler. Çünkü anne ve babalar çocuklarına karşı daima hoşgörülüdür ve bu durum disiplin açısından sağlıklı değildir.

KURAL KOYMAKTA EBEVEYNLERİN TUTARLILIĞI ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0