BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABALARIN BULUNDUĞU AİLE ORTAMI

Çocukların büyükanne ve büyükbaba ile birlikte yaşadıkları aile ortamında çocuğun eğitimi konusunda bazı tutarsızlıkların yaşanması muhtemeldir. Anne ve babanın çocuğun uygun eğitimi için koyduğu sınırların büyükanne ve büyükbaba aracılığıyla ihlal edilmesi çocukları olumsuz yönlerde etkileyebilir. Bunun önüne geçmek için büyükanne ve büyükbabanın da anne ve baba tarafından bilinçlendirilmesi faydalı olacaktır.

BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABALARIN BULUNDUĞU AİLE ORTAMI

Büyükanne Büyükbaba Çocuğa Nasıl Etki Eder?

Günümüzde genel aile yapısı anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek aile şeklinde olsa da özellikle hem annenin hem de babanın çalıştığı ailelerde çocuk bakımına destek olmak için veya başka sebeplerle, büyükanne ve büyükbaba ile bir arada yaşanıyor olunabilir. Çocuğun büyükannesi ve büyükbabasıyla birlikte bulunduğu, sıklıkla iletişim kurma imkânı bulduğu aile ortamında, anne ve babanın çocuğa yaklaşımları ile büyükanne ve büyükbabanın yaklaşımları farklılık gösterirse çocuğun bazı davranışları öğrenmesi zorlaşabilir.

Anne ve babanın çocuğa konulan sınırların büyükannelerin ve büyükbabaların aracılığıyla ihlal edilmesi nasıl önlenebilir?

Çocukların yetiştirilme sürecinde onlara uygun sınırlar koymak ve çocuğun bu kurallara uymasını beklemek uygun bir yöntemdir. Anne ve baba, bu duruma son derece dikkat etse de bazı büyükanne ve büyükbabalar bu sınırların aşılmasına göz yumabilir. Bu şekilde tutarsız bir ortamda bulunan çocukların bazı davranışları anlayabilmesi, neyin doğru neyin yanlış olduğunu kavrayabilmesi zorlaşacaktır. Büyükanne ve büyükbabalar, torunlarına duydukları sevgiden ve onların üzülmesini istemediklerinden dolayı bile olsa sınırların ihlal edilmesine göz yummamalıdırlar. Bunun için anne ve babanın, çocukla iletişim hâlinde olan ve çocuk bakım sürecinde aktif rol alan büyükanne ve büyükbabayı bilinçlendirerek onların da koyulan kural ve sınırların farkında olarak çocuğun bu yönde davranması için çabalamasını sağlamalıdırlar.

Anne ve babasının bazı kurallar koyduğunu, bazı olanaksız isteklerinin yerine getirilmeyeceğinin bilincinde olan çocuk, büyükanne ve büyükbabasının her isteğini yerine getirmesi durumunda her zaman onlara yönelecek ve sınırlara uymayı öğrenme konusunda sıkıntı yaşayacaktır. Çocukların bazı kurallara uymayı ve sınırlar çerçevesinde hareket etmeyi uygun dönemde öğrenememesi. Çocuğun yaşamının ilerleyen dönemlerinde sosyal yaşantılarında bazı sıkıntıların oluşmasına ve topluma adapte olabilmesinde sıkıntı yaratabilir.

Büyükanne ve büyükbabanın da bulunduğu aile ortamlarında hem anne ve babanın hem de büyükanne ve büyükbabanın tutarlı davranışlar sergilemesi çocuk ile ebeveynler açısından büyük katkılar sağlayabilir.

BENLİK ALGISININ GELİŞİMİNDE EBEVEYNLERİN ETKİSİ ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0