Baba İle Sağlıklı İlişki Kuramamanın Çocuğun Ruh Sağlığına Olan Etkisi

Çocukların babalarından yoksun kalması ya da yeterli zaman geçirememesi, onların ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Babaları ile yeterince ve sağlıklı ilişki içinde olamayan çocukların yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde bu durumun bazı olumsuz etkileri görülebilir.

Baba İle Sağlıklı İlişki Kuramamanın Çocuğun Ruh Sağlığına Olan Etkisi

Babalar çocuklarıyla olumlu ilişkiler nasıl oluşturabilir?

Günümüzde, özellikle hem annenin hem de babanın çalıştığı ailelerde babaların da bebek bakım sürecinde aktif rol almasının bir zorunluluk olduğu söylenebilir. Bebek bakım sürecinde babanın da aktif rol alması ve çocukla sık sık ilgilenmesi, bebeklerin sadece annesinin değil babasının da olduğunu fark etmesine, onunla bağ kurabilmesine yardımcı olacaktır. Bebeklerin annesi ile kurduğu bağ ile güven duygusu yerini korurken babalarına da uyum sağlamaya çalışmaları ve onlarla da bağ kurmaları, anne ile olan ilişkileri de olumlu yönde farklı boyutlara taşıyabilir.

Babalar çocuklarına gösterecekleri ilgi, sevgi ve şefkat sayesinde onlar ile olumlu ilişkiler geliştirmeli ve çocuğun zihninde olumlu bir baba figürü yaratılması için gayret gösterilmelidir.

Baba yoksunluğunun çocuk psikolojisi üzerinde etkisi nedir?

Bazı araştırmalara göre babalarından yoksun kalan, onlarla yeterli vakit geçiremeyen ya da babasının ilgi ve sevgisini görmeyen çocukların hem içinde bulundukları dönemde hem de yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde bazı olumsuz durumlarla karşılaşma ihtimalleri daha fazla olacaktır. Araştırmalara göre babalarından yoksun kalan ya da yeterli ilgi ve sevgiyi görmeyen çocukların babalarıyla özdeşim kurma imkânı olmadığından zihinlerinde bir baba figürü oluşması zorlaşacaktır. Özellikle babadan yoksun kalan erkek çocukların cinsiyet rollerini kavraması daha güç olabilir.

Araştırmalara göre suç işleyen çocukların büyük çoğunluğunu babasından yoksun ya da onlardan yeterli ilgi ve sevgiyi görmemiş çocuklar oluşturmaktadır. Bu sebeple, babasından yeterli ilgi ve sevgi görmeyen çocukların suça yönelme ihtimallerinin artacağı da söylenebilir.

Babaların, çocukların sosyal ilişkiler geliştirmesi için de büyük rol oynadığı söylenebilir. Özellikle erkek çocuklar, babalarının toplum içindeki davranışlarını kendilerine örnek alarak geliştirecekleri sosyal ilişkilerde bu yönde davranışlar sergileyeceklerdir. Babalarından yoksun kalan çocukların örnek alacakları bir model olmadığından sosyal ilişkilerde zorlanmaları da mümkündür.

Çocukların içe kapanık ve çekingen bir kişilik geliştirmelerinin nedeni de babalarından yeterli ilgi ve sevgi görmemeleri, babalarından yoksun kalmaları olabilir.

Babalarından yoksun ya da onların ilgi ve sevgisini yeterince hissedememiş olan çocukların depresyon, kişilik bozukluğu gibi bazı problemler ve akademik başarısızlıklar yaşama ihtimallerinin de daha fazla olacağı söylenebilir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0