Ailenin Tutumunun Kişilik Gelişimine Etkisi

Çocukların nasıl bir yetişkin olacakları çocukluk dönemlerinde anne ve babalarının nasıl bir yaklaşıma sahip olduklarına göre değişebilir. Hoşgörüyle yetişmiş bir çocuk ve üzerinde baskı kurulmaya çalışılmış bir çocuğun aynı kişilik özelliklerine sahip olması beklenemez. Bu nedenle anne ve babalar tutumlarını belirlerken çocuklarının kişiliğini şekillendirdiklerini bilerek davranmalıdır.

Ailenin Tutumunun Kişilik Gelişimine Etkisi

Çocukların ileride nasıl bir yetişkin olacağını belirleme yolları nelerdir?

Çocuklar dünyaya geldiklerinde belli bir mizaçları, genetik olarak aktarılan bazı özellikleri olsa da kişiliğin gelişimi doğum sonrası yaşanan deneyimlerle alakalıdır. Bir çocuk nasıl davranması ne yapıp ne yapmaması, neye nasıl tepki vermesi gerektiğini doğduğu andan itibaren etrafındakileri izleyerek öğrenir. Duyu gelişimi, duygusal ve zihinsel gelişim zamanla anlamayı ve anlamlandırmayı daha mümkün hâle getirerek çocukların taklit etmesine yardımcı olur. Bebeklik döneminden itibaren pek çok deneyimi ailesinde kazanan çocuğun kişiliği için ailenin tavrı ve tutumu bu nedenle oldukça belirleyicidir.

Ailenin davranış biçimi her şeyden önce çocuk için örnek teşkil ettiği için önemlidir. Öğrendiklerinin büyük bir çoğunluğunu taklit ederek kazanmış bir çocuk için anne ve babası rol model niteliği taşır. Bu nedenle anne-babanın çocukla ve çevreyle nasıl bir iletişim kurduğu çocuğu şekillendirmede etkilidir. Çocuk etrafında gördüklerini taklit etmeyi öğrenmenin ötesinde aslında onay görmek için dener. Aile tarafından onaylanmak çocuklar için değerlidir ve bunun için çabalarlar. Anne ve babanın nasıl bir tutumla yaklaştığı bu noktada önem taşır çünkü onay görmek için ailesi gibi davranmaya çalışan bir çocuk ailesinin yönlendirmelerine de uyum sağlayacaktır.

Aile tutumunun kişilik gelişimine etkisi nedir?

Anne ve babalar çocuklarının kişiliğini olumsuz yönde şekillendirecek bazı tutumları benimseyebilir. Bunların başında çocuğa uygulanan gereğinden fazla baskı bulunur. Belli başlı kuralların kabul edilmesi için gerekli olan disiplin kavramı bu ailelerde abartıyla uygulanır. Bu gibi bir yaklaşım karşısında çocuk ailesinin onayını kazanabilmek için söylenenlere uyma eğilimi gösterir. Aile, çocuk üstünde kurduğu baskıyı artırdıkça çocuk onaylanmama korkusuyla uyum sağlamaya devam eder. Bu tür bir yaklaşımla yetişmiş çocuklar öz güvensiz, bağımsızlığını kazanamamış ve çekingendir. Daima birinin yönlendirmesine ihtiyaç duyan kişilikte bireylere dönüşebilirler.

Kimi anne babalar çocuklarına baskı uygulamaktansa fazlasıyla hoşgörüyle yaklaşır. Bu durumda çocuğa karşı gereğinden fazla bir ilgi gösterilebilir. Bu şekilde yetişen çocukların şımarık yapıda ve sorumluluktan kaçınan kişiler olması olasıdır. Gereğinden fazla ilgi gören bir çocuk da bağımsızlığını kazanmakta sıkıntılar yaşayacaktır.

Anne ve babaların çocuklarının kişilikleri için dengeli davranmaları idealdir. Çocuğa temel kavramlar öğretilmeli, kendine güvenen, sorumluluk bilinci yüksek, dürüst bir birey olarak yetişmesi sağlanmalıdır. İdeal yaklaşım anne ve baba tarafından tutarlı olarak benimsenmelidir. Çocuğun ailenin yaklaşımıyla şekillenen kişiliğinin tüm yaşam boyunca kurulacak ilişkileri etkilediği unutulmamalıdır.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0