Ebeveynler İkizlerine Nasıl Davranmalıdır?

by Bebek Melekleri

İkiz çocuk, aileye büyük bir mutluluk verdiği gibi beraberinde birtakım sıkıntıları da getirebilir. Aynı seviyede olan bu iki çocuk, büyürken birbirlerinin en büyük rakibi olabilirler. Dolayısıyla çatışma ortaya çıkabilir.

İkiz çocuk arasında çatışma görülür mü?

İkiz çocuğa sahip olan ebeveynlerin en sık karşılaştığı sıkıntılardan biri, ikizler arasındaki dengeyi sağlama hususundadır. Bazen, biri daha fazla yardıma muhtaç olduğunda ailenin ilgisi o çocuğa yoğunlaşır ve diğeri tarafından bu durum hoş karşılanmayabilir. Genellikle tepkisini hırçınlaşarak ya da ailesinden uzaklaşarak belli eder. Bir rekabet ortamında olduğunu hisseden çocuk için, ikiz kardeşi en büyük sorunu olabilir. Böyle bir durumda ebeveynlerin yapması gereken şey; çocukların isteklerini belirlemek, bunları makul oranda karşılamak olmalıdır. Çocuklar, ebeveynlerinin zaafını kollayarak istediklerini yaptırmaya çalışabilirler. Bu da evde yeni bir yarış ortamının doğmasına sebep olabilir. Dolayısıyla ebeveyn, adaletli olmayı ihmal etmemelidir.

Burada önemli olan hususlardan biri de rekabet ortamını kötü bir şey olarak algılamamakta yatar. Çocuklar birbirlerine vurmuyor, duygusal anlamda birbirlerine zarar verecek davranışlarda bulunmuyorlarsa korkulacak bir şey yoktur. Aksine, rekabet tatlı bir ortama dönüştürülerek çocukların gelişimi için bir araç hâline getirilebilir.

İkizlerin aynı sınıfta okumaları da zaman zaman sıkıntılara yol açabilecek nedenler arasında gösterilir. Aynı sınıfta okuyan çocuklar birbirlerini rakip olarak görebilir, birbirlerine karşı hırçınlaşabilirler. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, çocukların ayrı sınıflarda okuması daha faydalı olacaktır. Zaten evin içinde de bir rekabet ortamında büyüdükleri için en azından okulda bu durum ortadan kalkmış olur.

İkizlerin ayrı sınıflarda olmaları bireysel kişilikleri için de katkı sağlayacak bir durumdur. Ayrı sınıflarda olan çocuklar, bir ikilinin parçası olmaktan ziyade kendi başlarına var olabileceklerdir. Her ne kadar ikiz olsalar da onlar, bireysel farklılıklar taşırlar. Bu farklılıklar da ayrı ortamlarda olduklarında beslenebilir ve kişilik gelişimlerine olumlu bir yön verebilir.

İnatçılık ve İtiraz Etme Alışkanlığı ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin