Zorbalık Mağduru Çocuk

by Bebek Melekleri

Sosyalleşme ve arkadaş gruplarına dâhil olmakla birlikte ortaya çıkabilecek sorunlardan biri zorbalık mağduru olmaktır. Çocukların bu gibi bir durumu çözebilecek kabiliyetleri olmadığı için ebeveynlerin farkına varması ve müdahale etmesi gerekir. Bu duruma maruz kalmak çocuklarda korku, çekingenlik veya bazı davranış bozukluklarına neden olabilir. Zorbalık mağduru çocuk ne yapmalı?

Zorbalık mağduru çocuk davranış bozukluğu yaşayabilir mi?

Çocuklar arasında birbirleri üzerinde hâkimiyet kurma çabası yaygın olarak görülen bir durumdur. Kimi çocuklar yetiştikleri aile yapısındaki problemlerden, empati gibi değerlerden yoksun olduklarından veya rol model olarak zorba kişileri seçtiklerinden dolayı akranlarına karşı fiziksel veya sözlü şiddet içeren davranışlarda bulunabilirler. Zorba olan bir çocuğun dâhil olduğu bir toplulukta diğer çocuklar bundan olumsuz etkilenir. Fiziksel ve sözlü olarak akranlarını istismar eden bir çocuk ortamdan uzaklaştırılamıyorsa ebeveynler buna maruz kalan kendi çocuklarıyla ilgili adımlar atmalıdır.

Çocuklar kimi zaman akranlarına vurarak, eşyalarına zarar vererek, kötü isimler takarak veya onur kırıcı sözler söyleyerek zorbalık yapabilir. Zorba davranışlar sergileyen çocuğun kendine bu davranışları uygulayacağı kişiyi seçmesi genelde nedensizdir. Ancak bazı durumlarda bir çocuk oyun isteğini reddettiğinde, sessiz ve çekingen davranışlar sergilediğinde bu tip davranışlara maruz kalabilir. Sessiz ve çekingen çocuklar, bu durumu ailelerine veya öğretmenlerine söylemek yerine daha da içe kapanık hâle gelebilirler.

Zorba davranışların mağdurları genellikle bu durumu ailelerine söylemeye çekinirler. Anne ve babaların çocuklarını iyi gözlemlemesi ve bu tip davranışlara maruz kalıp kalmadıklarını anlamaları gerekir. Bu tip davranışlara maruz kalan çocuklar karakter yapıları nasıl olursa olsun genelde kendilerine güvensiz tavırlar sergilerler. Endişe, üzüntü ve mutsuzluk çocuğun genel ruhsal durumu hâline gelebilir. Bu durumu kafasına fazlasıyla takan çocuklarda dikkat problemleri ve başarısızlık gözlemlenebilir. Eğer zorbalıkla karşı karşıya kaldığı yer okul, bir kurs veya oyun grubuysa çocuk artık o ortama gitmek istemeyebilir. Okulda zorbalığa maruz kalan çocuklarda okul korkusu görülme ihtimali çok yüksektir.

Çocukların böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında ailesiyle paylaşabilmesi aradaki güvene ve olumlu ilişkilere bağlıdır. Çocuk bu tip bir şeyi ailesine söylemiyor olsa dahi ailenin fark edince hemen müdahale etmesi gerekir. Arkadaş çevresini kontrol altında tutmak, çocuğa arkadaşlarıyla iletişimin nasıl olması gerektiğini öğretmek veya olası durumda yardım istemesi gerektiğini anlatmak önemlidir. Çocuğun çok fazla etkilenmesi hâlinde bir uzmandan destek almak çözüm olabilir.

AİLELER, ENGELLİ ÇOCUKLARINA NASIL DAVRANMALILAR?  ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin