Zekâ Gelişiminde Merak ve Motivasyonun Önemi

Zekâ, genetik ve çevre faktörüne göre şekillenen bir yapıdır. Çocuklar her iki özellikten yararlanarak kişisel bir zekâ gelişimi gösterirler. Etraflarına duydukları ilgi, öğrenme dürtüleri onları doğru şeylere yöneltecekse zekâlarına katkı sağlayabilirler.

Zekâ Gelişiminde Merak ve Motivasyonun Önemi

Zeka gelişiminde merak ve motivasyonun rolü nedir?

Çocuklar ilk olarak annelerini merak ederler. Annenin vücudunu keşfetmek arzusuyla merak dürtüleri gelişir. Heyecanla annesinin vücudunu incelemeye çalışan çocuk, aynı zamanda saldırgan bir tutum da sergileyebilir. Çünkü içten içe hayali ya da gerçek olarak annenin içine girme arzusu taşıyabilirler.

Çocuk, annenin ağzına, burnuna elini sokma konusunda meraklı olur. Zaman içinde bu dürtüsünü, anneye zarar verebileceği düşüncesiyle dış dünyaya yönlendirir. Annesinin içini keşfetmek yerine kutuların, çantaların içine bakmak ister. Bu deneyimler onda merak ve motivasyon unsurlarının gelişmesine olanak sağlar.

Çocuklarda merak duygusu nasıl gelişir?

Merak ve öğrenme, çocukların çevresiyle kurduğu ilişkiyle doğru orantılıdır. Burada büyük iş ebeveynlere düşmektedir. Ebeveynler çocuğun merakını körüklemez ya da onun merakına eşlik etmezse, motivasyon da gelişmez. Dolayısıyla öğrenme de gerçekleşmez.

Meraka eşlik etme konusunda ebeveynlerin dikkat etmesi gereken yerler de vardır. Mesela çocuk, dolaptan aldığı bir yumurtayı yere atıyor ve ebeveyn de buna, çocuk deneyimlesin diye izin veriyorsa yanlış bir davranış sergilemiş olur ya da çocuk ebeveyne zarar verdiğinde, merakını engellememek adına çocuğu durmamak da hatalıdır. Bunlar, merakı geliştirici olmayabilir.

Çocuğunun merakına eşlik edebilmesi için ebeveynin, çocuğun neye merak duyduğunu anlaması önemlidir. Mutlaka yaptığı şeyi desteklemek ya da katılmak zorunda değildir. Yukarıdaki yumurta örneğine dönecek olursak, çocuk yumurtayı yere sıvarken ebeveyn “Ay bundan ne zaman kurtulacağız!” diyorsa, eylemi sürdürmemesi daha faydalı olabilir. Bunun yerine daha sakin ve yapıcı bir dille, mesela oyun hamurlarıyla yere bir şeyler sıvama oyunu oynayabileceklerini söyleyebilir. Çünkü diğer türlü yapılan şey, bir öğrenmeye dönüşmemektedir.

Ebeveynler çocuklarına, temiz bir zihin ve merakla bakmalıdırlar. Çünkü ebeveyn yeteri kadar ilgiyi çocuğa vermezse çocukta da gerekli merak ve motivasyon var olmaz.

Greenspan, ebeveyninin yüzüne bakıp onun yüzünü arayan, sesini takip eden çocuğun, gördüğü hareketleri taklit ettiğini söyler. Eğer ebeveyn gerekli ilgiyi vermez ve çocuğu motive etmezse, çocukta doğuştan gelen bu özelliğin yok olabileceğini ifade eder. Burada önemli olan çocuğun dış dünyayı algılama şeklini yorumlamak, hissettiği duyguları anlayarak onu motive edebilmektir. Aksi takdirde çocukta bu dürtüler yeteri kadar gelişmeyebilir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0