Yaygın Gelişimsel Bozukluğun Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Yaygın gelişimsel bozuklukta, tanı koymanın önemli olması kadar kullanılan yöntemler de önemlidir. Bozukluğa ek olarak ilerleyen başka bir problem varsa ilaç tedavisine de başvurulabilir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluğun Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Yaygın gelişimsel bozukluğun tedavisinde ne kullanılır?

Yaygın gelişimsel bozuklarda tanı koyarken merak edilen hususlardan biri, tanının hangi yolla koyulduğudur. Bu noktada beyin filmi, MR, beyin tomografisi, beyin haritası gibi yöntemlerin bu bozukluğun tanısında bir değeri olmadığı söylenebilir. Bu yöntemler ancak doktorun, yaygın gelişimsel bozukluğa etki eden başka bir nörolojik tanının varlığından şüphelendiği zaman yapılır.

Yaygın gelişimsel bozukluğa aynı zamanda başka tanılar da eşlik edebilir. Konjentinal kızamıkçık, fenilketonüri, tuberoz skleroz, frajil X gibi tanımlanan nörobiyolojik hastalıklar, yaklaşık %10 oranında yaygın gelişimsel bozuklukla birlikte ilerler. Bunların yanı sıra çocuklarda görülen dikkat eksikliği, zihinsel gerilik (%30-60), epilepsi (%25), duygularda beliren sık değişiklikler, takıntı bozukluğu (obsesif-kompulsif) da yaygın gelişimsel bozukluk içinde belirtileri görülebilir.

Yaygın gelişimsel bozukluğun tedavisindeki ilk etken, özel eğitimdir. Çocukların işlerinde uzman kişiler tarafından yönlendirilmesi sosyal hayata adapte olmalarında önemlidir. Bu eğitimi kolaylaştırabilmek adına doktorunun verdiği destekleyici ilaç tedavisi de uygulanabilir. Genel tanıların dışında ek bir problemi varsa, o probleme yönelik de ilaç kullanılabilir. Davranışlarını kontrol edebilmesi adına davranışçı terapi görmesi de faydalı olacaktır.

İlaç tedavisi kullanılırken neye dikkat edilmelidir?

İlaç tedavisi uygulanırken diğer tüm tıbbi bozukluklarda olduğu gibi ilaçların risklerinin ya da yararlarının olabileceği ihtimali unutulmamalıdır. Mesela dikkat, bilişsel işlevler, davranış problemleri, takıntı, keyifsizlik ve bunun gibi birçok alanda ilaç tedavisinin olumlu etkisi kanıtlanmıştır. Yine ek bir problemi varsa ilaç tedavisine ihtiyaç duyulduğu görülebilir. Bunların dışında ek bir fayda beklenmeyen ya da yüksek risk olduğu zamanlarda ilaç tedavisine gerek görülmeyebilir.

Her çocuk ve yaş grubunun farklı ihtiyaçları olduğu için, tedavi planı özel eğitim uzmanı tarafından belirlenir. Uzmanların ilaç kullanmasındaki amaç, eğitimi kolaylaştırmak ve yaygın gelişimsel bozukluğa eşlik eden sorunları ortadan kaldırmaktır. Nitekim ilaç tedavileri ve özel eğitimin, diğer tedavilere kıyasla üstünlüğü de uzmanlar tarafından bilinmektedir.

Uzman kontrolünde ilerleyen tedavide sosyalleşmede düzelme, bilişsel işlevlerinde ve dil becerilerinde gelişme, takıntılarda azalma, motor becerilerinde artık beklenir. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için erken tanı çok önemlidir. Konulan tanı sonrası tedavi altına alınan çocuğun dil ve iletişim becerileri yüksekse, olumlu sonuç alma olasılığı artabilir. Bunun yanı sıra zihinsel gerililiğin olmaması, dikkat, takıntı gibi problemlerinin olmaması tedavinin olumlu sonuçlanmasında etkilidir. Ailenin de süreçte aktif olması beklenir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0