Yaygın Gelişimsel Bozukluk Nedir ve Çocuklarda Belirtileri Nasıl Tanımlanır

by Bebek Melekleri

Bireyin zekâsından bağımsız bir şekilde ortaya çıkan gelişimsel bozukluklar, bireyin sosyal hayatına adapte olmasında zorluk çektiği bozukluklardandır. Yaygın Gelişimsel Bozukluk Nedir?

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Nedir?

Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB) ya da otizm spektrumu bozukluklar (OSB) olarak adlandırılan gelişmeye bağlı bozukluklar, birçok tanımla açıklanabilir. Genel anlamıyla sosyal etkileşim, dil becerileri, sosyal iletişim ve soyut algıda, zihinde canlandırabilme yetilerinde görülen gelişme gecikmesi ya da tamamen gelişememe olarak tanımlanır. Bireyin hem sosyal hem de kişisel hayatını doğrudan etkileyen bu bozukluklarda bireyde stereotipik (yineleyici hareketler) basmakalıp davranış şekilleri, ilgi ve aktiviteler görülür. Bireyde görülen bu davranışlar, bireyin zekâsından, zihinsel işlevinden bağımsız olarak belirir. Bu bozuklukların ortaya çıkmasının nedeni, beynin belirli bölgelerinin farklı işlevlere sahip olmasıdır.

Yaygın gelişimsel bozuklukların belirtileri birden fazladır. Soysal etkileşim, dil becerileri, sosyal iletişim ve soyut algı, zihinde canlandırma alanlarındaki kısıtlılık, bu belirtilerin başında gelir. Bu bozuklukları taşıyan birey ciddi öğrenme güçlüğü çeker. Günlük işlerinde (mesela su içtiği bardak, oturduğu sandalye gibi) beliren değişikliklere de açık değildir ve aşırı tepki gösterir.

Bunların dışında hareket eden cisimlere karşı aşırı ilgi gösteren bireyler, tekrarlayıcı davranışlar sergiler. Göz temasından kaçınır ve aşırı neşe, kızgınlık içine girmişse boş, anlam vermeyen bir yüz ifadesine bürünürler. Etrafında kimsenin olmadığını, tek olduklarını düşünerek hareket eden bireyler, zaman zaman karşılarında konuşan bireylerin kelimelerini tekrar edebilirler. Cümle dizilişlerinde de sorun yaşarlar. “Çünkü, ve, ben” gibi bağlaç ve zamirleri gerçek anlamıyla kullanmakta güçlük çekerler. Sıklıkla tekrarladıkları davranış şekillerinden biri de ses yoğunluğunu ayarlayamamaktır. Bazen çok bağırarak konuştukları gibi bazen de çok sessiz konuşabilirler. Duyarlı oldukları konulardan biri de kokular ve tatlardır. Bunlara da zaman zaman aşırı tepki gösterebilirler.

Yaygın gelişimsel bozukluk tanısı koyulan çocukların neleri yapıp neleri yapamayacağını bilmek de ebeveynlerinin dikkat etmesi gereken hususlardandır. Çünkü bu sayede çocuklarının sosyal ortamında daha sağlıklı büyümesine yardımcı olabileceklerdir. Çocukların yapabilecekleri arasında ezberleme, görsel ve mekânsal hafıza gerektiren işleri tanımlayabilme, erken yaşta okuma yazmayı çözme, belirli teknik ve kategorik alanlarda üstün yeteneklilik gösterme sıralanabilir. Bunların dışında elektronik aletler, bilgisayar gibi sosyal ilişki gerektirmeyen birtakım alanlarda da başarılı oldukları görülebilir. En çok zorlandıkları davranışlar ise, başkalarının bedenini tanıma, arkadaşlıklar kurma, soyut kavramları anlama, zekâsından beklendiği ölçüde kendisini ifade edememesidir.

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLARLA KARIŞTIRILABİLECEK TANILAR, BOZUKLUĞUN NEDENLERİ ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin