Yaratıcılık ve Beyin İlişkisi

by Bebek Melekleri

Yaratıcılık, çocukların doğal olarak sahip olduğu bir beceridir. Fakat bu becerinin beynin işleyişiyle de yakından alakası vardır. Yaratıcılığın ortaya çıkışını anlayabilmek için bu sırada beynin nasıl işlediğini anlamak gerekebilir.

Yaratıcılık ile beyin arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Yaratıcılık, çocukların doğasında bulunan bir beceridir. Neredeyse her çocuk yüksek bir yaratıcılık potansiyeline sahiptir. Gelişim sürecinde yaptıkları faaliyetler sayesinde çocuklar, sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarma fırsatı bulurlar. Yaratıcılık birçok yolla ifade edilebilir. Yaratıcılıkta dil, müzik, resim, hatta vücut bile kullanılabilir. Çocuğun kendini nasıl ifade edeceği onun ilgi alanlarına ve yapısal olarak sahip olduğu yatkınlığa bağlı olabilir. Her çocuk kendini farklı şekillerde ifade eder ve bunu yansıtırken değişik yöntemler kullanırlar. Bu da sahip oldukları yaratıcılık becerisinin bir parçasıdır.

Çocuklar beyinlerindeki her iki lobunu da nasıl geliştirebilir?

Yaratıcılık kavramını daha iyi anlayabilmek için beynin nasıl çalıştığını da bilmek gerekir. Çünkü yaratıcılık beynin işlevlerinden biri olarak ele alınabilir. Ayrıca çocuk kendin ifade ederken izleyeceği yollar da beyninin nasıl işlediğine bağlı olabilir. Beynin işlevlerine geçmeden önce, yapısını da tanımak gerekebilir. Beyin, sağ ve sol tarafta bulunan iki ana lobdan meydana gelir. Bu loblar korpus kallosum tarafından birbirine bağlıdır ve sürekli iletişim hâlindedir. Bu lobların işlevi, vücutta ilgilendikleri alanlar farklıdır ama daha sağlıklı işlev görebilmek ve bilgi alışverişi yapabilmek için iletişim hâlindedirler. Beynin sol kısmı daha çok mantıksal ve analitik davranışları yönetir. Daha organize bir yapıya sahiptir ve matematik, dil gibi alanlarla ilgilenir. Beynin sağ kısmı ise yaratıcılık, hafıza ve vücudun uzamsal farkındalığıyla ilgilenir. Soyut düşüncelerin çoğu beynin sağ lobunda işlenir. Bu nedenle yaratıcılıkta beynin sağ lobu önemlidir. Yaş ilerledikçe ve deneyim kazandıkça bu iki lob arasında bir taraf daha etkin olabilir. Kişinin ilgi alanlarına ve yaptığı faaliyetlere göre beynin işleyişi de şekillenir.

Sağlıklı bir gelişim için çocukların beyinlerinin her iki lobunu da geliştirebileceği faaliyetlerde bulunması gerekir. İkisi arasında kurulacak denge, çocuğun hem mantıksal hem de yaratıcı becerilerini sağlıklı bir şekilde ilerletmesini sağlar. Sadece mantıksal etkinlikler yapmak çocuğun yaratıcılığını, sadece yaratıcılığı geliştirecek faaliyetler yapmak ise mantıksal düşünmeyi etkileyecektir. Bu nedenle ilk yıllarda beynin iki lobunun dengeli bir şekilde çalışması önemlidir.

IRAKSAK VE YAKINSAK DÜŞÜNMENİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

yaraticilik

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin