Sözel İletişimin Zekâ Gelişimine Katkısı

by Bebek Melekleri

Sözel iletişim çocuklara zekâ gelişiminde katkı sağlar, bu tartışılamaz bir gerçektir. Büyüdükçe söz dağarcığı da gelişen çocuklar, cümleleri anlama ve kullanma becerisi de kazanır. Bunun temelinde de insanlarla kurduğu ilişki vardır.

Sözel iletişim zekaya nasıl bir katkı sağlar?

Çocuk büyüdükçe sadece konuşmayı öğrenmez, aynı zamanda dil bilgisini de öğrenmeye başlar ve öğrendiklerini uygulamaya çalışır. Dil bilgisini kullanmak, sözcüklerin yerine ve yapılan vurguya göre anlamın değişebileceğini de öğrenmek demektir. Mesela, “Sana verdiğim top, balkondan aşağı düştü.” denildiğinde, ismin, hangi yüklemle birlikte düşünüleceğini dil bilgisi kurallarıyla anlamak güçtür. Burada anlam düşünmeden, doğrudan kişinin zihninde belirir. Yani dil sadece örüntüsel bir yapıdan meydana gelmemektedir. Cümlenin içerik olarak neyi anlattığını bilmek, beynin anlam çıkarma işleviyle birlikte ilerleyen bir durumdur.

Dil bilgisi, kullanılan dilin yaratıcılığını geliştirecek kurallardan meydana gelmektedir. Tabii bu durumda herkeste aynı oranda gelişmeyebilir. Bazı gelişimsel bozukluğa sahip olan çocuklarda sözel ifadeleri anlama ve kullanma doğuştan gelen probleme sahiptir.

Ebeveynler çocukların dil gelişimine katkıda bulunmak istiyorsa ne yapmalıdır?

Ebeveyn, çocuğun dil gelişimine katkı sağlamak istiyorsa onunla sürekli konuşmalıdır. Böylelikle çocuk daha geniş bir kelime dağarcığına sahip olurken zekâsı da gelişecektir. Fakat ebeveynler konuşmalarının yapısına özen göstermeyi ihmal etmemelidirler. Ebeveynlerinden sürekli “Dur!”, “Yapma!”, “Öyle değil!” gibi olumsuz bildirimler alan çocuklarda sözel beceri daha az görülebilir. Çocuklar uyarılacaksa bu mümkün olduğunca olumlu cümlelerle yapılmalıdır. Mesela “Gitme.” demek yerine “Buraya gel.” denilebilir. Bu tür bir yaklaşım sözel beceriye ve beraberinde zekâ gelişimine katkı sağlayabilir.

Ebeveynlerin çoğu, çocukların tekrar etmeyi ne kadar çok sevdiğini bilir. Bir şeyi defalarca duymak onları çok rahatlatabilir. Mesela tekrar tekrar anlatılan bir hikâyede çocuk, kelimeyle anlam arasında kurduğu bağlantıyı her seferinde güçlendirir. Bu durum daha verimli bir hâle getirilmek isteniyorsa basit bir tekrar yapmak yerine, aynı paragrafın içinde kelime oyunları yapılarak çocuğun heyecanı diri tutulabilir.

Bebeklerde de özel beceriyi geliştirmek için, çıkardıkları sesler taklit edilebilir. Sadece oyun oynamak için çıkardıkları ses ve heceler, ebeveyn tarafından takip edilip tekrarlanırsa bebek bundan heyecan duyabilir. Bu sesler zamanla şekillenerek bebeğin ilk kelimelerini meydana getirir. 

SAĞLIKLI ÇOCUĞUN DUYGULARA YAKLAŞIMI ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin