Grupların Sosyalleşmeye Etkisi

by Bebek Melekleri

Bir çocuk için sosyalleşme ailede başlar. Ancak asıl sosyalleşme, çocuk başka insanlarla bir araya gelerek birtakım gruplara dâhil olmaya başladıkça gelişir. Çocukların kişiliği ve karakteri konusunda belirleyici unsurlardan biri olan sosyalleşme imkânları arttıkça çocuğun duygusal ve sosyal gelişimi de ilerleme kaydeder.

Gruplarla sosyalleşme imkanı neden önemlidir?

Bir çocuğun nasıl bir yetişkin olacağı çocukluk döneminde yaşadığı deneyimlerle alakalıdır. Doğuştan getirilen mizaç aile etkisiyle şekillenir. Aile bir çocuk için kişiliğini oluşturan yapı taşıdır. Ailenin çocuğa karşı yaklaşımı, verdiği eğitim, kazandırdığı değerler ve daha pek çok şey çocuğu sosyal hayata hazırlar. Ailede kazanılan değerler çocukların sosyal hayattaki davranış biçimlerinde belirleyicidir. Sonrasında kurulan ilişkilerde bu bilgiler ışığında hareket edilir. Doğru ve yanlış, iyi ve kötü aileden elde edilen kazanımlara göre değerlendirilir.

Çocuk kişiliği şekillenirken etrafında olup biteni izlemeyi, değerlendirmeyi ve taklit etmeyi tercih eder. Öğrenmenin büyük bir kısmı bu taklitler sayesinde gerçekleşir. Çocuk için başta aile olmak üzere çevresindeki pek çok birey rol model olabilir. Sosyalleşme imkânı bulunan ilk yaşlardan itibaren de taklitle öğrenmeden yararlanılır.

Sosyalleşmeye grubun etkisi nasıl olur?

Çocuklar bir arkadaş grubuna girdiklerinde nasıl davranmaları gerektiğini genellikle bilmez. Ancak ailesinde kazandığı değerler bu konuda yol gösterici olabilir. Çocuk grup içinde kurduğu ilişkiler sayesinde toplumsal yapıya dair fikir sahibi olur. Bireylerin grup içindeki farklı görevlerini ve grubun bir parçasının bile bütünü etkileyebildiğini anlar. Buna ek olarak çocuk gruba bir şeyler katar. Bu öğrenme süreci grup içindeki her bir birey için geçerlidir. Çocuklar grup içinde kendilerini gösterebilmek ve değer görebilmek için farklı yönlerini ortaya çıkaracak cesareti bulurlar. Bu durum öz güveni oldukça olumlu etkiler. Ayrıca grup içinde kabul görmeyi de sağlayabilir.

Sosyalleşmeye başlayan bir çocuk olumsuz davranışları da taklit yoluyla öğrenebilir. Bu gibi bir durumda yine ailenin çocuğa aktardığı temel değerler devreye girer. Çocuk karşılaştığı durumları ailesi tarafından kazandırılan değerler süzgecinden geçirir. Farklı deneyimler elde etmek, pek çok yeni bilgiyi öğrenmek, mukayese yeteneğini geliştirebilmek için dâhil olunan grupların çeşitliliği önem taşır.

Çocukların toplumsal hayatı anlamlandırabilmeleri için küçük gruplarla sosyalleşme imkânı bulmaları önemlidir. Okul dönemi bunu sağlayabilecek bir dönem olsa da okul öncesi dönemde anne ve babaların çocuklarının sosyalleşebilecekleri fırsatlar yaratması faydalı olacaktır.

ESNEK DÜŞÜNMEYE İZİN VERMEK ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin