ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERİN SINIFLANDIRILMASI

Özel eğitimde sınıflandırma yapılırken dikkat edilmesi gereken şey, çocuğun özelliklerini iyi bilmek, çocuk için en uygun eğitimin nasıl olacağına odaklanmak olmalıdır. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler nasıl sınıflandırılır gelin bakalım.

ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERİN SINIFLANDIRILMASI

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireyler Nasıl Sınıflandırılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği bireylerin yetersizlik durumlarını ondan fazla madde şeklinde sıralamıştır. Bunlardan biri, “zihinsel yetersizlik”tir. Bireyde 18 yaşından önce çıkan bu yetersizlik, kavramsal ve sosyal hayatta bireye kısıtlamalar getirmektedir. Hafif ve orta düzeyde olan zihinsel yetersizlikte birey, özel eğitime yoğun bir ihtiyaç duymaz. Fakat ağır ve çok ağır düzeyde olduğunda birey özel bakıma ihtiyaç duymaktadır, bu durum yaşamı boyunca sürmektedir.

Özel eğitim çeşitleri nelerdir?

“İşitme yetersizliği”, tamamen ve kısmen duymayan bireylerin durumu için kullanılan bir adlandırmadır. Bu yetersizlikte birey, dili kullanmada güçlük çeker. Bu da iletişim kuramamasına sebep olacağı için sosyal hayata uyum sağlamasını zorlaştırabilir. Nitekim “görme yetersizliği” de aynı şekilde bir soruna sebep olabilir.

“Ortopedik yetersizlik”, bireylerin vücut yapılarında olan eksikliktir. İskelet, kas ve eklemlerde ortaya çıkan bu yetersizlik bireyin günlük aktivitelerini önemli ölçüde etkilemektedir. “Sinir sisteminin zedelenmesiyle ortaya çıkan yetersizlik”, nörolojik bozukluk yaşayan bireyler için kullanılır.

Sözel iletişimde farklı türlerde beliren aksaklıklar, kişinin “dil ve konuşma güçlüğü” çekmesine neden olabilir. Bu da devlet tarafından yetersizlik olarak tanımlanmaktadır.

“Özel öğrenme güçlüğü”, bireyin kullanılan dili, sözel ya da yazılı olarak anlama güçlüğü çekmesidir. Bilgi alma süreçlerinin birini ya da birden fazlasını yapamayan birey, dinleme, okuma, yazma, yoğunlaşma, matematik işlemlerini yapma gibi alanlarda yetersizlik yaşayabilir.

Birey, burada sayılanlardan birkaçını yaşıyorsa “birden fazla alanda yetersizlik” yaşıyor anlamına gelmektedir. Bazı bireyler, çevresiyle ve kendisiyle dengeli bir ilişki kuramaz ya da kurduğu ilişkileri sürdüremez. Genel olarak hep mutsuz görünen bu bireylerin yaşadıkları zihinsel ve duyusal etkenlerle de açıklanamaz. Bu tip yetersizlik de “duygusal uyum güçlüğü” olarak tanımlanır.

Birey, hayatı boyunca sürekli bir bakıma ihtiyaç duyacaksa “süreğen hastalık” taşır ve yetersizliği de bu şekilde açıklanır. Yine erken dönemde çocuklarda çıkan sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğu olan “otizm” de bir yetersizlik olarak bilinmektedir. Bunların haricinde bireyin sosyal hayatını aksatmaya uğratan “ sosyal uyum güçlüğü”, “dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu” olarak adlandırılan yetersizlikler de vardır.

ÖZEL EĞİTİMDE KAYNAŞTIRMA ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0