Özel Eğitim Alması Gereken Çocuklar

by Bebek Melekleri

Günümüzde özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız, kendilerini daha iyi ifade etmeleri için fizyolojik durumlarını bireyselleştirmelidir. Hangi hastalığı olduğu, nasıl sosyal etkileşimlerde bulunduğu önemlidir. Bu ayrıştırmayla eğitim performansı seçilir.

Özel eğitim çocuklara ne kazandırır?

Motor becerileri kazandırmak için söylenebilecek, yaygın terim otizmdir. Otizmli çocuklar için küçük testler yapılmaktadır. Bir diyafondan konuşma; diyafondaki sesi dinleme ve dinlediğini tekrar etmekle örneklendirilebilir. Hamilelikte geçirilen hastalıklar, radyasyon; hamilelikte kullanılan ilaçlar, uyuşturucu ve yetersiz beslenme; küçük yaşta geçirilen hastalıklar, kazalar, bilinçsiz bakım, psikolojik savaş, doğum sırasında oksijensiz kalma gibi sebepler çocuğun gelişim dönemlerini tamamlayamamalarına yol açar. Etkiler farklı gruplarda incelenir ve engelliliklerine göre uygun eğitim programları hazırlanır.

Bedensel engel, iskelet sistemi zedelenmesi (artrit ve duruş bozuklukları, OGS (diz ağrısı), merkezi sinir sistemi bozukluklarında ortaya çıkan yetersizlikler, spastik–epilepsi-cerebral palsy),  kardio-vasküler zedelenmeler, kalıtsal, romatizmal, roner kalp rahatsızlığı, algılama yetersizlikleri (işitme-görme) özel eğitim ihtiyacı olan bireylerdir.  Özel eğitimde amaç; motor becerilerinde gelişimi ve fiziksel uygunluğu, bedenen ve psikolojik rahatlığı, sosyal yeterliliği, benlik kavramını bireye sağlamaktır.

Okullardaki öğretmenler, özel olarak hastalık anında nasıl yaklaşacağını bilmektedir. Cisim ya da her hangi bir sebeple burun kanamasına, göz müdahalesine, boğulmalara ve hipoglisemiye nasıl yaklaşacağını bilirler ve acil durum eğitimleri mevcuttur. Okullarda özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı, psikolojik değerlendirme araç-gereçlerini kullanabilen bir rehber öğretmen; görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri, gezici özel eğitim görevli öğretmeni, çocuk gelişimci ve eğitimci bulunmaktadır. Öğrenci değerlendirme sonuçları gerekli görüldüğü takdirde; sosyal çalışma uzmanı, dil konuşma uzmanı, psikometris, odyolog, psikolog ve uzmanlar tarafından değerlendirilebilir.

Engelli çocuğun doğumuyla karmaşık bir psikoloji oluşabilir. Depresyon, uzlaşma yeniden düzenleme aşamaları ve kabul anı birbirini takip etmektedir. Öncelikle aile ve sosyal çevre yaklaşımı, ardından özel eğitimle bu durumun üstesinden gelinebilir. Engelli bireyler herhangi bir engeli bulunmayan bireylere göre daha hassas ve daha hislidirler. Kendilerini sevme oranları yüksektir, çevreye karşı hassastır. Kokulara ve seslere duyarlılığı yüksektir. Bireyler daha duyarlı olmalılardır.

Çocuklarda okul öncesi eğitim ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler