OYUN HAKKINDA SAVUNULAN KURAMLAR

Oyun oynamanın değişik etkileri olduğu üzerine çeşitli bilim insanlarının bazı kuramları oluşmuştur. Oyun oynamayı anlamak aslında kendi içinde komplike bir durumdur. Bu sebeple, oyun hakkında ortaya atılan kuramlara göz atmak faydalı olacaktır. Oyun oynamanın çeşitli etkileri olabilir.

OYUN HAKKINDA SAVUNULAN KURAMLAR

Oyun oynamanın etkileri nelerdir?

Kuramlar içerisinde en eski olanı, oyunun dinlenme ihtiyacından kaynaklandığını ve yorgunluk giderici bir faaliyet olduğunu savunan görüştür. Daha sonra ilk gerçek kuram olarak ortaya çıkan oyunun, fazla enerjinin harcanması için oynandığını böylelikle gerginliğin azalacağı görüşünü savunanlar kuramdır. Yine aynı görüşü savunanlar, sağlıklı çocukların zayıf çocuklara oranla daha çok oyun oynadığını belirtmişlerdir. Bir başka kuramcıya göre çocuk, kısa bir zaman içerisinde ırkının geçirdiği evrimden geçerek gelişir. Bu “biyogenetik yasaya” göre, çocuğun oyunları da daha önceki jenerasyondan kalan faaliyetlerin bir parçasıdır.

Bu kuramcıdan etkilenen ardılları, çocuğun evrimiyle toplumun evrimi arasında bir ilişki kurmuştur. Oluşturulan “tekrar kuramına” göre birey, yaşamı boyunca kendi türünün yaşamış olduğu gelişme durumunun aynısını geçireceğini belirtmiş ve oyunun, bu durumun çok net bir belirtisi olduğunu savunmuşlardır. Oyunun gerçek yaşamı yansıtmadığını savunanların aksine bazı kuramcılar oyunun gerçek yaşama alışma egzersizi olduğunu belirtmektedirler. Aynı zamanda yine bu kuramı savunan bilim insanları, çocuğun kavga gibi ilkel saldırganlık eğilimlerinin oyun yoluyla giderilebildiğini de kabul etmektedirler.

Oyun hakkında savunulan kuramlar nelerdir?

Bu konu üzerine en büyük çatışmaya konu olan, oyunun başlıca var olan şemaya yeni deneyimler eklemek mi yoksa mevcut durum kısıtlamalarından kurtulmak için bir aktivite gösterimi mi olduğu konusu hâlâ tartışılmaya devam etmektedir. Oyunun kısıtlamalardan kurtulmak için olduğunu savunan görüş, oyunun çocuğu genel duyularının yanı sıra, kendine güven ve yönetme gücüyle de alakalı olduğunu savunmaktadır. Oyunun gerçek deneyimler eklediğini savunan görüş ise egoyu bütünüyle tatmin eden bir eylem olduğunu ve çocuğun gerçek dünyada, gerçek durum ve nesnelerle kendi başlarına üstesinden gelmesini öğrendiği takdirde oyun davranışının tamamen ortadan kalkacağını belirtmektedir. Bu konuda en çok ilgi çeken kuram, oyunu duyguların dışavurumu olarak görmekte ve oyun ortamında çocukların iç dünyalarını, duygularını açığa vurduklarını ve gerçek hayatta başa çıkamadıkları olayları oyun içerisinde dile getirerek, bu olayların üstesinden gelebileceklerini belirtmiştir.

MÜKEMMELLİK YANILGISI ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0