Otizmin Ortaya Çıkışındaki Çevresel Etkenler

by Bebek Melekleri

Otizmin ortaya çıkışı ile ilgili hâkim görüşlerden biri bu rahatsızlığın genetik bir bozulmadan kaynaklandığı ve kalıtımsal olarak anne-babadan çocuğa geçebildiğidir. Bununla beraber geçerli olan ve bu görüşü destekler nitelikte olan görüşlerden biri de çocuğun anne karnında ve sonraki dönemlerde fiziksel etkilere maruz kalarak otizmli olduğu görüşüdür. Otizmi tetikleyen faktörler çocuğunuzu risk grubuna sokabilir.

Otizmi tetikleyen faktörler nelerdir?

Otizmin ortaya çıkışı ile ilgili pek çok farklı görüş mevcuttur. Genel görüş otizmin genetik bir bozukluk olduğu üzerinedir. Yani eğer anne, baba veya kardeşlerden biri otizmli ya da ailenin otizme yatkın bir genetik yapısı varsa büyük oranda bu ailede doğan çocuğa kalıtımsal olarak otizm aktarılır. Genetik olarak DNA yapısı anne veya babada bozuk ise bu bozulma çocukta da devam edecektir. Genetik açıdan otizm bir mutasyon olarak ele alınmaktadır. Mutasyon ise en basit anlatımıyla hücre yapısında yani DNA’da meydana gelen değişikliklerle ortaya çıkan canlının olumlu ya da olumsuz bir şekilde değişerek dünyaya gelmesidir.

Annenin zararlı madde kullanması otizm olmasını sağlar mı?

Genetikçi bakış açısının var olmasıyla birlikte otizmle ilgili yaygın görüşlerden biri de çocuğun bulunduğu ortamda (özellikle anne karnında) olumsuz etkilenmesi sonucu ortaya çıkması durumudur. Bu görüşle ilgili araştırmalar yapan bilim adamları otizme sahip çocukların gebelik döneminde anne karnında geçirdiği süreci incelemişlerdir. Özellikle annenin 28. haftadan doğuma kadar olan gebelik sürecinde yaşadığı fiziksel sorunlar ve hastalıkların otizmi tetiklediğini iddia etmişlerdir. Çocuğun, anne karnındaki gelişimi sırasında annenin zararlı madde kullanmasının (sigara, alkol, uyuşturucu) ya da enfeksiyon geçirmesinin otizmi tetiklediği öne sürülmektedir. Ayrıca annenin hamilelik döneminde kullandığı ilaçlar, D vitamini eksikliği yaşaması, erken hamilelik, tiroit hormonunun düşüklüğü gibi unsurların da otizmi tetiklediği iddia edilmiştir.

Bu görüşle ilgili daha detaylı araştırmalar mevcuttur. Örneğin, erkeklerin geç yaşta baba olmalarının otizmde etkili olduğu fikri ortaya atılmıştır. Yapılan araştırmalara göre erkekler 50 yaşında veya sonrasında baba olmaya çalışırlarsa çocuklarında otizm görülme olasılığı artabilir. Öne sürülen iddialardan diğer ikisi ise erken doğum ve çocuğun ilk 1 ayında enfeksiyon geçirmesidir. Bu görüşe göre erken doğum olan çocuklarda otizm görülme olasılığı normal doğuma göre daha fazladır. Otizme neden olan diğer bir hastalık ise çocuğun doğduktan sonraki ilk 1 aylık süreçte ciddi bir enfeksiyon geçirmesidir. Bu rahatsızlığın beynin ve vücudun kimyasal yapısını değiştirebileceği üzerinde durulmaktadır. Buna göre eğer çocuk 1 aylık dönemde ciddi bir enfeksiyon geçirirse bu enfeksiyondan sonra beyinde otizm oluşabilir.

Otizmi çevresel nedenlere bağlayan araştırmacılar, aşıların otizmi tetiklediği iddiasını reddetmektedirler. Nitekim çocukluk döneminde yapılan kızamık aşısı gibi aşılar yapılmadığı takdirde çocuğun ve çevresinin sağlığı tehlikeye girebilir.

OTİZMDE TEDAVİ SÜRECİ ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

otizmi-tetikleyen-faktörler

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin