OTİSTİK ÇOCUKLARIN TEDAVİSİNDE MÜZİĞİN YERİ

İnsanlar kendi açılarından, otistik çocukları anlayabilecekleri düşünürlerse yanılabilirler. Oysaki müzikle çalışmak, onlarla beraber yaşamaya, onları anlamaya, iç dünyalarında meydana gelenleri sezmeye yardımcı olabilir. Otizm ve müzik ilişkisine gelin bakalım.

OTİSTİK ÇOCUKLARIN TEDAVİSİNDE MÜZİĞİN YERİ

Otizm ve müzik arasındaki ilişki nedir?

Otistik çocuklarla ilişki kurmada müziğin yeri, her zaman daha önemli olmuştur. Müzikle yapılan çalışmalarda göz ardı edilmemesi gereken şey, birlikte yaşama esasına dayandırılması olmalıdır. Birlikte yaşamak, beraber anı depolamak, sosyal bir mekânda yan yana olabilmek demektir. Otistik çocuklarla yapılan müzik terapileri bunların yaşanmasına olanak sağlamaktadır. Mesela müzikli bir ortamda yapılan bir gözlemde, ortak özellik taşıyan otistik çocukların bir alt grup oluşturduğu keşfedilmiştir. Yani sosyodinamik yapılanlar esasen otistik çocuklar arasında da görülebilmektedir.

Grup terapistleri bu tip çalışmalarda çocukların kişilik yapılarını, davranış, duyuş ve düşünme özelliklerini bilir ve çalışmayı ona göre planlar. Öğrenci odaklı çalışmak, onların eksikliklerini ortaya çıkaracağı için geri bildirim vermek daha kolay olacaktır. Müzik terapisti de çocuğun anlık ihtiyaçları belirleme önemli rol oynar. Onların tepkilerini, uygun eylemlere döndürebilir.

Otistik çocukları tedavisinde müziğin önemi nedir?

Müzikle yapılan eğitimlerde eğer ki çocuğun tepkileri, kazandırılmak isteyen becerilerin dışında değilse çocuğa dokunmamak faydalı olacaktır. Burada terapist, ortaya çıkan davranışları çocuğun sosyalleşmesine yardımcı olacak şekilde yönlendirmelidir. Bazen de davranışın aslında çocuğun iç dünyasının bir dışa vurduğu düşünülerek bu durumu sözelleştirmesi istenebilir. Diyelim çocuk bir anda öfkelendi ve elindeki müzik aletini yere vurdu. Böyle bir durumda terapist, onun çalabileceği bir aletle yanına yaklaşıp şarkı söyler bir sesle “öfkelisin belki de…” diyebilir.

Terapistin bunu yapmasındaki amaç, çocukta eğer bir potansiyel varsa bunu dışarı çıkarmaktır. Ya da çocuk olumsuz bir duygu yaşamıştır ve bunu bu şekilde çıkarabileceğinden ona destek olmaktır. Bu tip bir davranış, çocuğun benlik gelişimine de katkı sağlayacağı için terapistler tarafından tercih edilir.

Müzikle yapılan çalışmalar genellikle ritim üzerine kuruludur. Ritmin içinde yer alan çocuğu gevşetici etkilerle çocuklara, “şimdi ve burada” olmanın uyarısı verilir. Çünkü müzikle yapılan terapiler kalıplarla ilerlemez. Çocukların anlık duygu ve davranışlarının dışa vurumu olur. Bu da onlara içlerinden geleni o anda, o yerde yaptıkları hissini verir.

OTİSTİK ÇOCUKLAR İLE YAPILABİLECEK EĞİTİCİ ÇALIŞMALAR ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0