OTİZMİN ZAMAN İÇİNDEKİ SEYRİ

Otizmin gelişimi ve seyri her çocukta farklılıklar gösterebilir. Bu farklılıklar otizminin derecesine, erken teşhis konulmasına ve tedavinin başarısına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kimi zaman otizm gözle görülebilir düzeyde azaltılırken kimi zaman çok ufak ilerlemeler kaydedilebilir. Otizm nasıl ilerler gelin bakalım.

OTİZMİN ZAMAN İÇİNDEKİ SEYRİ

Otizm nasıl ilerler ?

Otizm, çocukluk dönemiyle ortaya çıkmasıyla birlikte zaman içerisinde ilerleyen veya gerileyen bir seyir izleyebilir. Otizmin ortaya çıkışı doğumla birlikte olabilir. Fakat doğumla birlikte ortaya çıkan otizmin belirtilerini gözlemlemek neredeyse imkansızdır. 1 yaşından sonra ise otizm daha gözlemlenebilir bir hâl alır.

Hatırlanmalıdır ki otizm tek tip değildir. Pek çok farklı türü mevcuttur. Kimi zaman ağır otizm denilen iyileştirilmesi zor ve daha belirgin bir durum söz konusuyken kimi zaman ise iyileştirmeye müsait ve sadece belli taraflarıyla ortaya çıkan hafif otizm de yaşanabilir. Bu türler genel bir isim verilerek “Otizm Yelpazesi Bozukluğu” ya da daha tıbbi adıyla “Otizm Spektrum Bozukluğu” olarak adlandırılmışlardır. Çocuklarda otizm gelişimi de bu çeşitliliğe bağlıdır. Otizmin ağır veya hafif bir şekilde ortaya çıkmasına bağlı olarak iyileştirme ve tedavi süreci de bir o kadar kolay veya zor olabilir. Hafif otizm erken tanı için daha zor olmasına karşın erken tanı konulduğu vakit çok daha kolay sonuç elde edilebilir.

İlaç tedavisi ve özel öğretim ile birlikte çocukta ortaya çıkan belli başlı otizm belirtileri minimum seviyeye indirilebilir. Ağır şekilde ortaya çıkan otizmde ise tedavi süreci daha zordur. Özellikle çocuğun otizmle birlikte öğrenim zorluğu çekmesi, zihinsel olarak pek çok defa gerilemeler yaşaması özel eğitim sürecini ve bazı yetenekler kazanmasını zorlaştırır. Ayrıca otizmin şiddetli olarak görüldüğü çocuklarda otizmle birlikte pek çok yan etken gelişebilir. Bunlar arasında düşük zekâ seviyesi, epilepsi, yetersiz dil gelişimi gibi unsurlar sayılabilir. Tüm bu unsurlar otizmin geriletilmesinde ve çocuğun zihinsel ilerlemelerinde birer engel olabilir. Ağır otizm durumlarında, hafif görülen durumlara göre daha az bir gelişim gözlenebilir. Fakat buna rağmen ağır otizm durumlarında ufak dahi olsa belli gelişmeler ve zihinsel ilerlemeler sağlanabilir.

Çocuklarda otizm erken tanı ve doğru tedavi süreci ile nasıl geçebilir?

Çocuklarda otizm erken tanı ve doğru tedavi süreci ile en düşük seviyelere çekilebilir. Bilimsel oranlarla otizme sahip çocukların %20’sinde iyileşme gözlemlenebilir. İyileşme sürecinden sonra çocuk sözlü iletişimini kısmen arttırabilir, sosyal hayata katılabilir ve hatta örgün öğretim görüp çalışabilir. Otizmin erken tanısı hâlinde çocuklarda ilaç tedavisinin yanı sıra özel eğitim süreci verilebilir. Verilen özel eğitimle otizmin çocukta ortaya çıkardığı zihinsel gerilemeler durdurulmaya çalışılır ve zihinsel olarak ilerleme kaydedilebilir. Özel eğitime giren otizmli çocukların, 5 yaşına kadar konuşmaları geliştirilmeye çalışılabilir. Bu dil gelişimi her zaman 5 yaşına kadar kesin olarak sağlanamasa da daha ileriki yaşlarında eğitimin sürekliliği ile konuşması geliştirilebilir ve çocuk sözlü iletişim kurabilecek bir seviyeye gelebilir. Otizm bazı durumlarda %0.01 düzeyine kadar indirilebilir. Otizmin çocukta gözle görülür biçimde geriletilmesiyle birlikte çocuk, yaşıtlarıyla beraber okula devam edebilecek konuma gelebilir. Fakat ortadan kalkan otizm çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi rahatsızlıklar şeklinde devam edebilir. Doğru eğitim verildiği takdirde otizmli çocuk ergenlik yıllarından sonra sağlıklı bir birey hâline gelebilir. İş hayatında tam ya da yarı zamanlı olarak yer alabilir. 

OTİZMDE ORTAYA ÇIKAN DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0