Okulda Başarısız Olmak

Çocukların tümü okul ortamında aynı gelişimi gösteremezler. Bir çocuğun okulda beklendiği kadar başarılı olamaması pek çok faktöre bağlıdır. Çocuğu başarısız olarak değerlendirmeden önce altında yatan nedenleri araştırmak yerinde olacaktır.

Okulda Başarısız Olmak

Okul başarısızlığının nedenleri nelerdir?

Ebeveynlerin çocuk yetiştirirken yaygın olarak yaptıkları bir hata çocuklarını akranlarıyla kıyaslamaktır. Bunun yerine her çocuk diğerlerinden farklı bir birey olarak değerlendirilmelidir. Çocukların birbirlerinden farklı aile yaşamları, imkânları ve çevreleri olması onları birbirlerinden bağımsız birer birey konumuna getirir. Aynı okula giden çocukların hepsi ayrı gelişim düzeylerinde olduklarından birbirlerinden farklı başarı seviyelerine sahip olabilir. Her çocuk aynı kavrama yeteneğine ve algıya sahip olamayacağı için aynı alanlarda başarı gösteremeyebilir. 

Çocukların başarısız olmalarının nedeni kendi zihinsel gelişimlerine uygun bir düzende eğitim almıyor olmaları olabilir. Eğitim ortamındaki birçok faktör belli bir standart üzerine kurulu olduğu için her çocuğa uymayabilir. Çocuklar arasındaki farklılıklar burada da kendini gösterir. Gelişim seviyesi ve öğrenme biçimi sistemle uyumlu olan bir çocuk başarılı olurken, uyum sağlayamayan bir çocukta başarısızlık gözlemlenebilir. Başarı odaklı bir toplumda yaşayan çocuklar sürekli olarak rekabet hâlinde oldukları rakipleriyle aynı gelişim düzeyinde olmasalar da aynı değerlendirmelerden geçer.

Aile ilişkileri çocuğun başarısını etkiler mi?

Çocukların başarılarının altında yatan önemli etkenlerden biri aileleridir. Genellikle aile ortamında sağlıklı ve düzgün ilişkiler geliştirmiş olan bir çocuk okulda da aynı doğrultuda devam eder. Gelişimi için olumlu adımların aileden itibaren atılıyor olması okul başarısını da beraberinde getirir. İlgili ve sevgi dolu aileler çocuklarının başarılarını artırmak için çabalarken başarısızlık durumunu büyük bir problem hâline getirmezler. Bu durum başarısızlığın üstesinden gelmesi konusunda çocuğa destek sağlar. Ailesinin güvenini hisseden çocukların kendine güveni de yüksek olur. Ayrıca ailenin başarı ve eğitim alanında çocuğa olumlu bir örnek oluşturması da teşvik edici olabilir.

Aileler çocuklarının neye yatkın olduğunu veya ilgi alanlarını dikkate almadan kendi istekleri konusunda ısrarcı olabilir. Bu durum çocuktan tamamen bağımsız olarak ebeveynlerin hatasıdır. Yönlendirildiği alana yeteneği ve ilgisi olmadığı için başarısız olan bir çocuğun motivasyonunun düşmesi, daha da başarısız olması ve mutsuzluk hissetmesi kaçınılmazdır. Ebeveynler kendi hırsları, istekleri veya hoşlarına giden alanlar konusunda çocuklarını zorlamak yerine onları tanımaya özen göstermelidir.

Kimi zaman çocukların başarısız olmasının nedeni eğitimciler olabilir. Eğitimcilerin çocukları yanlış yönlendirmeleri veya okul içinde uyumu sağlamaları konusunda destekçi olmamaları çocukları başarısızlığa itebilir.

Başarı üzerine kurulu bir düzende yaşadığımız için başarısızlık büyük bir problem olarak görülebilir. Ebeveynlerin başarısızlık durumunun altında yatan sebebi araştırması ve çözme noktasında sakin kalarak anlayışlı olması gerekir. Çocuktan kapasitesinin ötesinde bir beklentiye girilmemesine ve ilgi alanlarının anlaşılmasına özen gösterilmelidir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0