IRAKSAK VE YAKINSAK DÜŞÜNMENİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çocuklar yüksek bir yaratıcılık potansiyeline sahiptir. Çocukların sahip olduğu bu yaratıcılıkta beyinlerinin işleyişi ve düşünce biçimleri de önemli etkiye sahiptir. Çünkü bunlar çocuğun kendini ifade etme biçimlerini de etkiler. Iraksak ve yakınsak düşünceler nedir?

IRAKSAK VE YAKINSAK DÜŞÜNMENİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Iraksak ve yakınsak düşünceler nedir?

Yaratıcılık, çocuklar için doğal bir süreçtir. Deneyimlerinin az olması ve dünyayı farklı algılayabilmeleri, onların çizgi dışı düşünmelerini ve kendilerini olağan dışı ifade edebilmelerini sağlar. Fakat çocukların sahip olduğu bu potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri için doğru yönlendirilmeleri gerekebilir. Çocuğun kendini ifade edebileceği farklı şeyleri deneyimlemesi, onun kendi yolunu bulabilmesini kolaylaştırır. Yaratıcı düşünce sadece yönlendirmelerden değil, beynin işlevi ve düşünce biçiminden de etkilenir.

Düşüncelerin çocukların yaratıcılığı üzerine etkisi nedir?

Çocukların yaratıcılığını etkileyebilecek en önemli düşünce biçimleri ıraksak ya da yakınsak düşünmedir. Yakınsak düşünme, daha mantıksal ve kapalı düşünmeyi gerektirir. Yoruma kapalıdır ve cevapları nettir. Bu düşünce türünde esneklik payı yoktur ve oldukça nesneldir. Iraksak düşünceyse yoruma dayalı, farklı cevaplara açık daha esnek ve öznel bir düşünce türüdür. Iraksak düşünce, yaratıcılık üzerinde en etkili düşünce biçimidir. Yakınsak düşünceyse genellikle okullarda verilen akademik eğitimle bağdaştırılabilir. Bir çocuğun sadece yakınsak düşünceye sahip eğitim alması onun yaratıcılığını olumsuz yönde etkileyebilir. Çocuk, öğrendiği bilgileri değiştiremediği ve kendi yorumunu ekleyemediği için sıkılabilir. Yaratıcı çocukların kendilerini ifade edebileceği ve olaylara kendi yorumları getirebilecekleri derslere de ihtiyacı vardır. Sadece ıraksak düşünce üzerinde faaliyetler yapmak yaratıcılığı olumlu yönde etkilese de çocuk bu sefer mantıklı düşünme ve öğrenmesi gereken sabit şeyler hakkında gereken bilgiyi alamayabilir.

Çocukların hem yakınsak hem de ıraksak düşünebilmeyi öğrenmesi gerekir. Özellikle çocukların gelişim yıllarında bu ikisi arasında denge kurulması, çocuğun zihinsel gelişimi ve okul hayatındaki başarısı için önemlidir. Bu dengenin sağlanabilmesi için okullarda da bu ikisinin dengede olduğu programlar olmalıdır. Böylece çocuklar ihtiyaçları olan bilgileri alırken, yaratıcılıklarını da geliştirebilirler. Eğer okullardaki eğitim yaratıcı ifade için gerekli alanı sağlamıyorsa çocuğunuzun okul dışında bununla ilgili faaliyetlerle uğraşmasını sağlayabilirsiniz. Çeşitli kurslara kayıt yaptırabileceğiniz gibi ev içerisinde de çocuğunuzun kendisini ifade edebileceği alanlar oluşturmaya çalışabilirsiniz.

BEYNİN SAĞ VE SOL LOBUNUN YARATICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0