İnce ve Kaba Motor Gelişimi

Bir çocuğun fiziksel olarak gelişimi yalnızca boyunun uzaması, kilosunun artması gibi ölçülebilir özellikleri içermez. Bunu yanında çocuğun hareket kabiliyetini, neyi, nasıl ve ne kadar yapabildiğini de kapsar. Çocukların hareket kabiliyeti ince ve kaba motor becerileri olarak ikiye ayrılır ve bu iki tür becerinin gelişmesi için de çocuğu desteklemek oldukça önemlidir.

İnce ve Kaba Motor Gelişimi

İnce ve kaba motor gelişimi nedir?

İnce ve kaba motor becerilerinin bu biçimde ikiye ayrılması temsil ettikleri kas gruplarından kaynaklanır. Kaba motor becerileri çocuğun büyük kas gruplarının nasıl ve ne kadar çalıştığı ile ilgili gelişimi kapsarken ince motor becerileri de küçük kas gruplarıyla ilgili aynı yeterlilikleri kapsar. Bu kas gruplarının çalışmasına dair sınırlandırılan beceriler belli evrelerden geçerek gelişir. Çocuğun koordineli biçimde zihni ve hareketleri arasındaki bağlantıyı kurması bu gelişimin bir sonucu olarak gözlemlenir.

Motor gelişimler belli bir sistem dâhilinde belli evrelerden geçerek gerçekleşir. Her çocuğun ince ve kaba motor gelişimi birbirinden farklı özellikler gösterse de her çocuk bu evrelerden geçer. Motor gelişiminde bir sonraki aşamaya geçmek ancak önceki aşamaları tamamlamakla mümkündür.

İnce ve kaba motor gelişimini ayıran özellikler nelerdir?

Kaba motor gelişimi sonucu çocuklarda her ay farklı becerileriler gözlemlenir. İlk ay çocukların boyunlarını dik tutabilmeleri sonraki aylarda oturur hâle gelebilmeleri ve emeklemeleri gibi aşamalı olarak ilerleyen becerilerdir. Kaba motor becerilerinde bir yetenek kazanıldıktan sonra üstüne daha gelişmiş olarak bir yenisi eklenir. Kaba motor becerilerinin gelişimi için ebeveynler çocuklarına destek olabilir. Gelişiminin hangi evresinde olduğuna bağlı olarak fiziksel aktivitelere teşvik etmek çocukların kendilerini bir sonraki evreye taşımalarında destekçidir. Ancak bunu yaparken çocukları zorlamak gelişimi olumsuz yönde etkileyebilir.

İnce motor gelişimi de yine kaba motor gelişimi gibi ilk aylardan itibaren gözlemlenir. Ancak bu defa gelişim küçük kas gruplarındadır. Aşamalı olarak gelişim bu gruplar için de geçerlidir. İnce motor becerilerinin gelişim el ve parmak kaslarının gelişimi olarak değerlendirilebilir. Kavrama yeteneği gibi sonradan edinilecek beceriler ebeveynlerin gerekli egzersizler için destekleyici olmasıyla gelişir. Örneğin, çocuklar için seçilen oyuncaklar ilk aylardan itibaren ince motor gelişimini destekleyici nitelikte olmalıdır.

Fiziksel gelişimin önemli bir parçasını oluşturan motor gelişimi ailelerin çocuklarının yapabilecekleri konusunda desteği ile gelişir. Her çocukta aynı hızda gelişim gözlemlenmese de, çocukların tümü aynı gelişim evrelerinden geçer. 

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0