İki Farklı Cinsiyet

by Bebek Melekleri

Farklı cinsiyet sahibi çocuklar her zaman çok farklı olurlar. Kızlar ve erkekler doğumdan itibaren birbirlerinden farklı fiziksel yeterliliklere ve gelişimlere sahiptirler. Bebeğinizi kız veya erkek oluşuna göre değil bir birey oluşuna göre değerlendirerek yetiştirmeniz en doğrusu olacaktır.

Kızlar ve erkekler doğumdan itibaren fiziksel olarak pek çok konuda birbirlerinden farklıdır. Cinsiyet anne karnında şekillenmeye başladığı andan itibaren, yüzde yüz eşitliğe inanıyor da olsanız çocuğunuzun bir cinsel rolü olacağını kabullenmeniz gerekir. Bir cinsel role sahip olmak tamamen erkeksi olup toplumdaki kalıplara uymak gerektiği veya kadın olduğu için bir şeylerden mahrum kalmak anlamına gelmez. İki cinsiyet arasındaki salgılanan hormonların yarattığı farklılıkları göz önünde bulundurularak eşitlikçi olmanız mümkündür.

Kız bebekler ve erkek bebekler arasında bazı fiziksel, algısal veya gelişimsel farklılıklar gözlemlenebilir. Örneğin erkek bebeklerin kas kütlesi daha yüksekken kız bebeklerde yağ daha fazladır. Kız bebekler erkek bebeklere kıyasla daha iyi odaklanır ve çevresel olumsuzluklardan daha az etkilenir. Ancak erkek bebekler daha fazla etkilenerek ağlamaya yatkındır. Pek çok erkek bebek bir kız bebeğe kıyasla daha hareketlidir. Kızlar karşısındaki kişilerle göz temasında daha iyiyken erkekler nesnelere odaklanmaktan hoşlanır. Tüm bu farklılıklar tüm kızlar ve tüm erkekler için geçerli değildir. Genel olarak durum böyle olsa da kızlar ve erkekler de kendi aralarında birbirinden çok farklı özellikler gösterebilir. Bu yüzden her bebeği cinsiyeti ne olursa olsun birbirinden bağımsız değerlendirmek yerinde olacaktır.

Bebeğinizi yetiştirirken fiziksel farklılıkları olsa da karşı cinsten üstün olmadığını bilen, karşı cinse saygı duyan ve toplumsal rollerin her iki cinsiyet için de eşit olduğuna inanan bir birey olarak büyümesine özen göstermelisiniz. Elbette toplumun gereklilikleri sebebiyle sahip olduğu cinsiyetin rollerine daha yakın hissetmesi doğaldır. Ancak ebeveyn olarak sizin cinsiyet ayrımı yapmayan bir birey yetiştirmenizle bu durum engellenebilir.  Bunun için bazı noktalara özen göstermeniz yerinde olacaktır.

Farklı cinsiyet sahibi çocuklara nasıl davranılmalıdır?

Farklılıkların ayırıcı değil birleştirici olduğunu çocuğunuza öğretin. Bir cinsin diğerinden farklı olması toplumsal zenginliği ve çeşitliliği destekler. Çocuğunuza bir kız veya erkek olarak değil bir birey olarak davranın. Kızınız, erkeksi bir oyundan hoşlanıyorsa onu engellemek yerine yüreklendirin. Bir oyunun erkeksi kabul edilmesi sadece toplumsal bir algıdır. Sadece kızlara özgü veya erkeklere özgü diye çocuğunuzu bir oyuna zorlamayın. Eğer çocuğunuzun gelişimini destekleyici ve eğiticiyse oynamasına izin verin. Örneğin oğlunuz sizden bir oyuncak bebek istiyorsa size erkeksi gelmediği için oynamasına engel olmayın.

Oğlunuza veya kızınıza hitap ederken kalıplaşmış ifadelerden kaçının. Bir erkek çocuğuna “aslan gibi” olduğunu söylemek yerine karakterini desteklemek için bir başarısını destekleyici cümleleri tercih edin. Ayrıca cinsiyetler arası karşılaştırmalar yapmaktan kaçının. Oğlunuz ağladığında “kız gibi” ağlamaması gerektiği gibi cümleleri dilinizden çıkarın.

Çocuğunuzun davranışlarını belli kalıplara göre değil yetenekleri ve ilgi alanları çerçevesinde şekillendirmek için çaba harcayın. Bunu için en önemlisi ebeveynler olarak iyi bir rol model olabilmektir. Babasının ev işlerine yardım ettiğini gören bir erkek çocuğu bunu yalnızca kadınlara özgü bir görev olarak kodlamayacaktır. Bebeğiniz büyüdükçe çevresi sayesinde cinsel kimliğine uygun davranışları seçip buna göre davranır. Ancak bebeklik döneminden itibaren her iki cinsiyet için de eşitliği öğretmeniz hangi rolleri benimseyeceği konusunda belirleyicidir.

Utangaç çocuk ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler