Her Bebeğin Gelişimi Farklıdır

by Bebek Melekleri

Her bebeğin gelişimi birbirinden farklıdır. Anne ve babalar bebeklerinin gelişimlerini ilk günden itibaren heyecanla takip ederler. Bebeğin standart kabul edilen gelişim süresinin gerisinde kalması genellikle ebeveyneler için endişe sebebidir. Ancak her bebeğin birbirinden farklı olduğu unutulmamalıdır.

Her bebeğin gelişimi neden farklıdır?

Gebeliğin ilk günlerinde itibaren bebeklerde gelişim haftalık olarak takip edilir. Yeni doğan bir bebeğin gelişiminin her hafta nasıl seyrettiği haftalık olarak gözlemlenebilir. Doktorlar da bebeklerin haftalık olarak standart kabul edilen gelişim şartlarını sağlayıp sağlamadıklarını takip eder ve buna yönelik olarak aileleri bilgilendirir.

Standart kabul edilen kıstaslar olsa da her bebek aynı hızda gelişmeyebilir. Kimi bebekler ilk aylarda hızlı bir gelişim eğilimindeyken bu diğer aylarda yavaşlayabilir. Aynı durum ilk haftalarda gelişimi yavaş seyreden bebekleri için de geçerlidir. Gelişimin ilk haftalarda yavaş olması ilerleyen zamanlarda da böyle süreceği anlamına gelmez. Bu sebeple gelişim ortalama kabul edilen değerlerdense bebeğin durumuna göre değerlendirilmelidir.

Bebeklerde zekâ gelişimi de ölçümlemesi zor bir konudur. Yeni doğan bir bebeğin sorulacak zekâ ölçüm sorularına cevap hatta tepki vermesi bile mümkün olmadığından bu konu muallakta kalır. Ancak bebeğin sosyal ve motor becerilerini incelemek bize ipuçları verebilir. Bu durum da aslında çok sağlıklı bir sonuca varmamıza engeldir. Çünkü çevre koşulları, bebeğin ihtiyaçlarındaki karşılanmayan eksiklikler, anlık ilgi kaybı gibi konular olumsuz bir düşünceye kapılmaya sebep olabilir.

Bebeklerin kapasiteleriyle ilgili birçok konu bilinmez olsa da her bebeğin gelişimi sosyal gelişme, dil gelişimi, kaba motor gelişimi ve ince motor gelişimi gibi kıstaslara göre değerlendirilebilir.

Bebeğin sosyal çevresine verdiği tepkilerle ilgili bir olumsuzluk bu konuyla ilgili bir problem olabileceği anlamına gelebilir. Yenidoğanlar için gözlemlenmesi mümkün bir konu olmasa da ileriki aylarda bebeğinizin dil gelişimi, yine gelişim durumu hakkında gözlemleyebileceğiniz ipuçlarını size verir. 

Kaba motor becerileri daha anne karnındayken tekmeleme ile oluşmaya başlar. Yeni doğanlarda gözlemlenebilecek hareket kabiliyetinde problemler ve benzeri durumlarla karşı karşıya kalınması hâlinde bir uzmana danışılmalıdır. Bu gelişimi ile ilgili bir probleme işaret olabilir. İnce motor becerileriyse erken dönemde koordinasyon kabiliyeti gibi yeterlilikleri kapsar. Bu beceri biçimi her bebek aynı olmadığı için ileriki haftalarda gelişebilir.

Bebekler birbirlerinden farklı birer birey olarak değerlendirildiğinde hepsinin mizacının, gelişiminin ve becerilerinin farklı olduğu görülebilir. Bu sebeple her bebeği aynı şekilde değerlendirmemek gerekir. İlk yıldaki öğrenme hızı diğer tüm yıllara kıyasla çok daha yüksektir. Bu süreçte bebeğinizin gelişimini kendi yeterlilikleri dâhilinde gözlemlemeniz yerinde olacaktır.

Gürültünün bebeğin uykusuna etkisi ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler