FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARIN AİLE BİREYLERİYLE İLİŞKİSİ

Aileler, farklı gelişim özelliği olan çocukları varsa yaşadıkları ve yaşayacakları zorluklarla başa çıkabilmek için yeni formüller üretmek, yaşam biçimlerini farklı bir rotada ilerletmek durumunda kalırlar.

FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARIN AİLE BİREYLERİYLE İLİŞKİSİ

Farklı gelişim özelliği olan çocukların ailesiyle ilişkisi nasıldır?

Ailelerin hayatların getirdiği bu yeni düzen bireyleri, daha yaratıcı olmak, yeni ilişkiler kurabilmek adına daha çaba sarf eden bireyler hâline getirmek gibi bir durumu beraberinde getirebilir. Bu durum, yararlı olabileceği gibi bireyleri tükenmeye, gerçeklerin hayallerini yıkmasına sürükleyebilir. Böyle olunca da hem aile bireyleri hem de farklı gelişen çocuk olumsuz etkilenebilir. Aile eğer çocuğun durumu inkâr noktasına gelirse zaten zor şartlarda ilerleyen tedavi süreci de yara alabilir. Bu sebeple aile, dışlanma kaygısı gütmeden, içine kapanmadan tedavide çocuğuyla birlikte yürümeyi başarmaya gayret etmelidir.

Ailelerin gireceği böyle bir durum engelli çocuk kadar eğer varsa diğer kardeşlerin yaşamını da etkileyecektir. Kardeşler de tıpkı aileleri gibi içine kapanacak, kendilerini toplumdan uzaklaştıracaktır. Çünkü çocuk, rol model olarak ebeveynini görmektedir. Bu da onların yaşama dair heyecanlarını kaybetmesine neden olacaktır. Ebeveynlerinin ve kendisinin böyle olmasını engelli kardeşine bağlayacak, belki de kardeşine karşı öfke duyacaktır. Ailesine ihtiyacı olan kardeşine öfke duyduğu için de suçluluk duygusu beraberinde gelebilir. Psikolojik sıkıntıların meydana gelebileceği böyle durumların önlenebilmesi için ailenin her zaman bilinçli hareket etmesi önemlidir.

Annelerin çocuklarıyla daha sağlıklı bir ilişki yürütebilmeleri için ne yapmalıdır?

Kültürden de yola çıkarak söyleyebiliriz ki, engelli bireyin annesi, artık omuzlarında daha fazla yük taşıyacaktır. Engelli bireylerin anneleriyle yapılan araştırmalar da gösterir ki,  çocuğun ihtiyaçları anne tarafından karşılanmaktadır. Bu sebeple annelerin çocuklarıyla daha sağlıklı bir ilişki yürütebilmeleri için birtakım çalışmalara katılması faydalı olabilir.

Anneler, bireysel ya da grupla yapacakları çalışmalarla çocuklarına karşı nasıl bir yol çizeceklerini belirleyebilirler. Yapılacak çalışmaların eğitsel ve terapi düzeyinde olması, annenin çalışmayı düzenli ve özenli takip etmesi, aynı zamanda onun ruh sağlığına da iyi gelebilir.

Bu çalışmaların anneye katacağı en önemli şey, çocuğun algılayış biçimini anlaması konusunda netlik kazanması olacaktır. Alacağı eğitim ya da terapiyle çocuğunun nasıl algıladığını, yaşamanı nasıl idare ettiğini öğrenecek anne, onu motive etmeyi, ona zorluklarla başa çıkabilecek yollar göstermeyi öğrenebilir.

Yine annenin kendisi üzerinde yapacağı çalışmalar, kendi davranışlarını belli bir kalıba koyması bakımından önemli olabilir. Çocuğun rahat bir yaşam sürmesi için bulduğu yolların başarılı olup olmadığını bilen anne, nasıl bir yöntemle çocuğuna yaklaşması gerektiğini öğrenebilir.

EBEVEYNLERİN İNATÇI ÇOCUĞUNA DAVRANIŞI ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0