ETKİLİ DİNLEME YÖNTEMLERİ

Sağlıklı bir iletişim için dinlemenin oldukça önemli olduğu söylenebilir. Etkili dinleme yöntemleri ile anne ve babaların çocuklarıyla olan iletişimleri daha sağlıklı hâle gelebilir.

ETKİLİ DİNLEME YÖNTEMLERİ

Sağlıklı bir iletişim için ne önemlidir?

İletişim sürecinde, dinleyicinin vereceği sözsüz mesajlar sağlıklı bir iletişim için önem arz eden konulardan biridir. Anne ve babaların pasif dinleme, teşvik edici mesajlar vererek dinleme, etkin dinleme gibi yöntemleri ve bunların nasıl uygulanacağını bilmeleri, çocuklarla daha sağlıklı iletişim kurmalarına fayda sağlayabilir.

Anne-babalar, çocuklar duygu ve düşüncelerini aktarırken sessiz kalıp anlatılanları tamamen kabul ettikleri mesajını verebilir. Böylece çocuklar kendilerini daha fazla ifade etmek için cesaretlenebilirler. Ancak bahsedilen sessizliğin, çocuklar kendilerini ifade ederken tamamen tepkisiz kalmak olmadığı unutulmamalıdır. Çocukların ifade ettiği bazı duygu ve düşünceler karşısında zaman zaman onları onaylayıcı jest ve mimikler, etkili bir pasif dinlemenin gerçekleştirilmesini sağlayabilir. Tamamen tepkisiz kalmak, çocuklara anne ve babalarının kendilerini dinlemediğini ve önemsemediğini düşündürebilir. Çocuklar kendilerini ifade ederken uygun zamanlarda el, kol, baş hareketleri gibi davranışlarla anlatılanları onaylamak çocuklara ciddiye alındıkları mesajını verecektir.

Bazı çocuklar, kendilerini ifade ederken cesaretlendirilmeye daha fazla ihtiyaç duyabilirler. Böyle durumlarda pasif dinleme gerçekleştirirken yapılan jest ve mimiklerin yanında zaman zaman onaylayıcı ve cesaretlendirici kısa sözler sarf etmek faydalı olabilir. Çocuklar böylece hem dinlenip önemsendiklerini hissedebilir hem de kendilerini daha fazla ve daha iyi ifade etmek için cesaretlenebilirler.

Etkili dinleme yöntemleri nelerdir?

Etkin dinleme yöntemi ise çocuklara onaylanma mesajını verir ve cesaretlendiricidir. Aynı zamanda anne ve babaları tarafından anlaşıldıkları mesajını iletmek için de etkili yöntemlerden biridir. Bu sebepten dolayı etkin dinlemenin en faydalı dinleme yöntemlerinden olduğu söylenebilir. Çocukların ifade ettikleri duygu ve düşünceler hakkında onları daha etkili düşünmeleri ya da probleme çözüm bulmaları için yönlendirici yorumlar yaparak etkin dinleme gerçekleştirilebilir. Ancak bunu yaparken ebeveynlerin kendi duygu ve düşünceleri hakkında fikir beyan etmemeleri, yalnızca çocuğun düşüncelerini yansıtacak, onun daha iyi düşünmesine, çözüme ulaşmasına yardımcı olacak sözler sarf etmeye özen göstermeleri önemlidir.

Anne-babalar, çocuklar duygu ve düşüncelerini ifade ederken onları önemsemez ya da dinlemezse çocuklar bunu kolayca hissedebilir. Bu durumun sık tekrarlanması ise çocuklarda saldırganlık, içine kapanıklık gibi davranışlar meydana çıkarabilir. Bu sebeple anne ve babaların çocukları önemseyip onları etkili bir biçimde dinlemelerinde büyük faydalar olduğu söylenebilir.

EBEVEYNLER VE ÇOCUKLAR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK DURUMLARINDA UYGULANABİLECEK YÖNTEMLER ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0