Erken Teşhis İçin Yapılabilecek Testler

Doğumun ardından bebeklerde bulunabilecek genetik veya başka hastalıkların tespiti için yeni doğan bebeklere kan testi, işitme testi gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir. Testler sonucunda bir problem teşhis edilirse, tedaviye mümkün olduğunca erken başlamak büyük önem taşır.

Erken Teşhis İçin Yapılabilecek Testler

Erken teşhis çocuğun hastalığının ilerlememesini sağlar mı?

Çoğu hastalığın erken teşhis edilmesi ve tedaviye hemen başlanması, hem bebekler hem de yetişkinler için önem taşıyan bir konudur. Bunun için yeni doğan bebekte bir problem olup olmadığını tespit etmek için bazı testler yapılır. Eğer bebekte bir hastalık varsa bunun ileride büyük sorunlara yol açmasını önlemek ve erkenden tedavi uygulanabilmesi için kan testleri veya bazı başka testler ile değerlendirilmeler yapılması olağandır.

Kan testleriyle teşhis edilebilecek hastalıklardan bazılarını; biotinidaz eksikliği, konjenital adrenal hiperplazi, konjenital hipotiroid, kistik fibroz, galaktozemi, homosistinüri, akçaağaç şurubu idrar hastalığı, orta zincirli açil CoA dehidrogenaz eksikliği, fenilketonüri ve orak hücre hastalığı olarak sıralayabiliriz. Bahsedilen hastalıklardan birçoğu, kan testleri aracılığıyla erken teşhis edilebilir. Genellikle bazı enzim ve hormon eksikliklerinin sebep olduğu bu hastalıklar erken teşhis edildiği takdirde tedavi uygulamalarına da mümkün olduğunca erken geçilerek bebek için ileride büyük sorunlar oluşturmasının önüne geçilmeye çalışılacaktır.

Bebek doğduktan sonra hangi testleri yapmalıyım?

Bebek doğduğunda kan testleri ve taramaları dışında işitme testleri gibi başka testler de uygulanabilir. Çoğu zaman yeni doğan bebeklere yapılan işitme testleri ve işitme taramaları sayesinde bebeğin işitme konusunda bir sıkıntısının olup olmadığı erkenden tespit edilebilir. Eğer işitme konusunda bir problemin var olduğu erkenden teşhis edilirse bebek gelişme dönemindeyken onun yaşayabileceği sıkıntılar en aza inecektir. İlk testlerin sonucunda bebeğin işitmesinde bir problem olduğu düşünülürse, bunu daha da kesinleştirmek için ikinci aşama işitme testlerine gerek duyulabilir. Yeni doğan bebeklere işitme taraması yapmak için genellikle iki yöntem uygulanır. Bu yöntemler yaklaşık 10 dakika kadar sürecek ve bebek için herhangi bir fiziksel acı yaratmayacaktır.

Yeni doğan bebeğin işitme taramasını gerçekleştirmek için en sık uygulanabilen yöntemlerden ilki, bebeğin seslere karşı tepkisini ölçmek için yapılan, kulağına takılan kulaklıklara çeşitli sinyal sesleri verilip, bebeğin başına yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beynin ses dalgalarına verdiği tepkiyi ölçen yöntemdir. Bir diğeri ise bebeğin kulağına yerleştirilen bir mil aracılığıyla kulağa gönderilen ses dalgalarına verilen tepkinin ölçüldüğü yöntemdir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0