ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE AİLENİN DÂHİL OLMASI

Çocuk, doğduğu andan itibaren ailesiyle yan yana olduğu için en güvendiği kişiler aile bireyleri olur. Onun güven duyması demek, daha rahat olabileceği anlamına gelmektedir. Bu yüzden çocuğunuzun rahat bir eğitim almasını istiyorsanız eğitiminde onunla birlikte yürümenizde fayda vardır. Engelli çocuğun eğitimi sırasında aile desteği büyük rol oynar.

ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE AİLENİN DÂHİL OLMASI

Engelli çocuğun eğitimi sırasında aile desteği neden önemlidir?

Ailelerin engelli çocuklarının eğitimine katılması, onların gelişim ve eğitim süreçlerine katkıda bulunmaları açısında önemlidir. Aileler, çocuklarına verilen eğitimin kalitesini arttırmak istiyorlarsa kurumla beraber yürümelidirler. Kurulacak iş birliği çocuğun her daim eğitim ortamı içinde olmasını sağlayacak, çocuk öğrendiklerini pekiştirecek ve eğitimini daha olumlu ilerletecektir.

Eğitim sürecine ailenin katılmasının etkileri üzerine ilk çalışma yapan Coleman ve diğer araştırmacılar, farklı aile yapılarında yetişen engelli çocukların başarı düzeylerindeki eşitsizliğe dikkat çekmişlerdir. Yapılan araştırmalarda ailenin, çocuğun eğitiminde okul kadar (olumlu anlamda) etkili olduğu görülmüştür. Ailenin eğitime katılması hususu, ülkemizde de yasal olarak belirlenmiş bir durumdur. “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” ile ailelerin, çocuğun eğitim programına daha kolay adapte olabilmesi ve daha olumlu sonuç alabilmesi için ailenin eğitime katılması istenmiştir.

Engelli çocukların eğitimine aile dâhil edilmeli midir?

Ailelerin eğitime katılması zamanla,  bu katılımın doğasını ve okullarda hangi yönde işlerlik kazanacağını ortaya koyması açısından önemli olmuştur. Aile ve okulun iş birliği konusunda yapılan çalışmalarda en geliştirilmiş model Epstein, Connors ve Salinas tarafından 1993 yılında yapılmıştır. Bu modelde engelli çocuğun eğitiminde aile, okul ve toplumun bir bütün olarak ilerlediği ve bir bütünün parçaları olduğu kanıtlanmıştır. Modelde, eğitime katılımda birbirini tamamlayan altı farklı tür belirlenmiştir.

Bunlardan ilki, anne babadır. Çocuğun beslenmesi, güvenliği, gelişimi konusunda ihtiyaç duyacağı her şey ailesi tarafından karşılanır. İkinci tür, iletişimdir. Çocuğun ev ve okul arasında birbirine dönük bir eğitim modeli kullanabilmesi için okul ve aile arasında her yönden iletişim (telefon, e-posta, mesaj vs.) kurulması önemlidir. Aileler, gönüllülük esasına dayanarak, çocuğun sınıf içi etkinlerde yanında olmaları, çocukların dayanaklarındandır.

Modelde yer alan dördüncü tür, evde öğrenmedir. Aile, çocuğun okulda öğrendiklerini evde tekrar etmesi, ev ödevlerini kontrol etmesi, çocuğa hız kazandıracaktır. Okul kararlarında ailenin söz sahibi olması ve yönetimde yer alması, çocuğun eğitim gidişatına her an hâkim olması açısından önemlidir. Son olarak, çocuğu toplumla bütünleştirebilmek için okul, öğrenci ve aileler, bağı güçlendirici kaynak ve hizmetleri bir araya getirmelidirler.

EBEVEYNLERİYLE ZAYIF İLİŞKİLERDE BULUNAN ÇOCUKLARDA GÖRÜLEBİLECEK ETKİLER ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0