Ebeveynlerin İyi Bir Dinleyici Olması

Anne ve babaların çocuklarıyla kuracağı iletişimin kalitesini artıran en önemli unsur nasıl bir dinleyici olduklarıdır. Çünkü çocuklar dinlendiklerinde kendilerini değerli hissederler. Öte yandan iyi bir dinleyici olmak anne ve babaların çocuklarının isteklerine cevap verme konusunda daha başarılı olmalarının anahtarıdır.

Ebeveynlerin İyi Bir Dinleyici Olması

İyi bir dinleyici olmak çocukla iletişimi nasıl etkiler?

Çocuklar doğdukları andan itibaren anne ve babalarıyla kurdukları iletişim sayesinde zihinsel, duygusal ve dil açısından gelişim gösterirler. Bu iletişimin nasıl olduğuna bağlı olarak çocuğun kişiliği şekillenir. Çocuklarını anlamaya çalışan, bir birey olarak değer veren, hoşgörülü yaklaşan ebeveynlerin çocukları sosyal ve dışa dönük bireyler olurken, çocuklarının kendisini ifade etmesine izin vermeyen ve baskılayan ebeveynlerin çocukları çekingen ve içe dönük bireyler olabilir. Anne ve babanın iletişimin seyri konusunda belirleyici olduğu unutulmamalı, çocukla kurulan iletişimde birtakım noktalara özen gösterilmelidir.

Ebeveynler ve çocuk arasındaki iletişimin kalitesi oldukça önemlidir. Çocukla kurulan iletişimde dikkat edilecek belli başlı faktörler sayesinde kaliteli bir iletişim mümkün hâle gelir. Bu noktaların en önemlisi iletişimde dinlemeye özen göstermektir. Çünkü çocuklar aileleri tarafından dinlenmedikleri ve önemsenmedikleri durumlarda iletişim kurmaya dair heveslerini yitirirler. İletişimin sürekliliği ve diyaloğun sağlıklı biçimde ilerlemesi için ailelerin iyi birer dinleyici olmaları gerekir.

Ebeveynler nasıl iyi bir dinleyici olabilir?

İyi bir dinleyici olmak birtakım konularda özenli olmayı gerektirir. Çocuklar dinlendiklerini bilmek isterler. Bu nedenle bir şey anlatırken anne ve babalar göz teması kurmayı önemsemelidir. Dikkati dağınık biçimde çocuğunu dinleyen ebeveynler kaliteli bir iletişim sürdüremeyeceklerdir. Çocukla iletişim hâlindeyken yalnızca onun odak noktası olması ve herhangi bir şeyle ilgilenmemek çocuğa dinlendiğini hissettirir. Göz temasına önem vermek kadar dinlerken tepkilerle bunu belli etmek de önemlidir. Jest ve mimiklerle konunun anlaşıldığına dair işaretler vermek, çocuğun söylediği bazı şeyleri tekrar ederek pekiştirmek veya bazı şeyleri ifade etmesine destek olmak etkin dinleme açısından faydalı olabilir.

Çocuklar dinleneceklerini bildikleri zaman konuşmaya ve paylaşmaya hevesli hâle gelirler. Bu nedenle çocukta bu güveni sağlamak önemlidir. Bunun içinse dinleme, sorulara cevap verme ve konuşma konusunda tutarlı olmak gerekir. Anne ve babalarının ruh hâline göre çocukla iletişimin seyrini belirlemesi çocukların aklını karıştırabilir ve konuşmaktan çekinmesine yol açabilir.

Dinlemek yalnızca söylenenleri anlamayı değil mantıklı tepkiler vermeyi de mümkün kılar. Çocuklar anne ve babalarıyla kurdukları iletişim sonunda daima yargılayıcı, uyaran veya onaylamayan bir tavırla karşılaşırlarsa iletişim kurmaya dair isteklerini kaybederler. Çünkü bir çocuk için ailesi tarafından onaylanmak önemlidir. Bu koşul karşılanmadıkça çocuk öz saygısını ve öz güvenini kazanamaz. Bu nedenle dinlerken çocukla empati kurmak, gerçekten anlamaya çalışmak, ılımlı ve anlayışlı yaklaşmak gerekir. Çocuğa samimi ve dürüst cevaplar verilmeli, üstten konuşmamalı, ses tonu ve üslup kontrol edilmelidir.

Çocukla kurulan iletişimin etkili ve kaliteli olabilmesi için anne ve babaların iyi bir dinleyici olması gerekir. İyi bir dinleyici olmak beraberinde tepkileri kontrol edebilmeyi, anlayışlı ve ilgili olmayı da beraberinde getireceğinden önemsenmelidir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0