Ebeveynlerin Çocuklara Karşı Tutumları

by Bebek Melekleri

Ebeveynlerin çocuklara karşı olan tutumu, çocuğun gelişimini büyük ölçüde etkiler. Bu etkileme hem olumlu hem de olumsuz olabileceğinden çocuğunuza karşı olan tutumunuza dikkat etmeniz önemli bir konudur.

Özellikle çocukların öz güvenli bireyler olarak yetişmesi, bazı sınırlarının olduğunu bilmesi ve çocuğun karşılaştığı problemleri çözme becerilerinin gelişmesi için ebeveynlerin çocuklara karşı olan yaklaşımları büyük oranda etkilidir.

Ebeveynlerin çocuklara karşı tutumları nasıl olmalı?

Öz güvenli bir çocuk yetiştirmek isteyen ebeveynler, çocuklarına sunacakları özgürlükler konusunda çok dikkatli olmalıdır. Çocuğu özgür ve öz güvenli yetiştirmek için ona hiçbir sınır koymadan, istediği gibi hareket etmesine izin vererek çocuğun öz güveninin artmasına katkıda bulunamazsınız. Bu durum, hem çocuğun güvenliğini tehlikeye atacak bazı davranışlarda bulunmasına sebep olabilir ve bunu kontrol etmekte zorlanmanıza neden olabilir hem de çocuğunuzun yaşamının ilerleyen dönemlerinde sosyal hayata adapte olmasında sıkıntı çekmesine yol açabilir. Elbette çocuğunuzun özgür ve öz güvenli yetişmesi önemlidir ancak bunu yaparken, çevresine veya kendisine zarar verecek kadar özgür bırakmamaya, dengeli bir şekilde bazı sınırlar belirlemeye dikkat etmelisiniz.

Ebeveynlerin çocuğa karşı olan tutumlarının tutarlı olması da önemli bir konudur. Çocuğun bazı şeyleri öğrenmesi bunların kalıcı olması için de tutarlılık önemli bir noktadır. Anne ve babanın bir konu hakkındaki yaklaşımı farklı olduğunda çocuk nasıl davranacağını bilemeyeceğinden bu durum çocuğu olumsuz etkileyecektir. Örneğin yemek saatinde abur cubur yemek isteyen çocuğa annesi müsaade etmeyip babasının buna göz yumması sıkıntı yaratabilir. Bu olay çocuğun bazı olumsuz davranışlar sergilemeye başlamasına neden olabilir. Çocuğun her dediğini yapmak da ileride sizden yapamayacağınız bir şeyler isteyip olumsuz yanıt aldığında bununla başa çıkmakta zorlanacağından dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Bu konuda da dengeyi sağlamaya çalışarak ebeveynlerin konuya aynı şekilde yaklaşması önem teşkil eder.

Çocukların problem çözme becerileri de ebeveynlerin onlara olan yaklaşımına göre gelişebilir veya olumsuz etkilenebilir. Çocuğun her probleminin ebeveynleri tarafından çözülmesine alışması, onun ileride kendi başına halletmek zorunda kalacağı problemlerle karşılaştığında büyük zorluklar çekmesine sebep olabilir. Çocuğun problem çözme yeteneklerini geliştirmek için, çocuğunuzdan sorunlarını kendisinin ifade etmesini isteyebilirsiniz. Örneğin, okulda bir arkadaşıyla problem yaşadığında bunu sizin öğretmene söylemeniz yerine çocuğunuzun öğretmenine söylemesi için onu teşvik edebilirsiniz. Çocuğun kendini ifade etme becerilerinin gelişmesi de onun problem çözme yeteneğinin gelişmesinde büyük fayda sağlayacaktır.

İkiz ya da daha fazla bebeğin genel bakımına giriş ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler