Ebeveyn-Çocuk İletişiminin Kalitesini Artırmak

by Bebek Melekleri

Çocuklar aileleriyle kurdukları iletişimden beslenir. Bir çocuk sosyal hayatta ihtiyacı olan her türlü bilgi ve beceriyi ailesiyle kurduğu iletişim aracılığıyla edinir. Bu iletişim kalitesini artırmak ailenin tavrı ve tutumuyla yakından alakalıdır. Ebeveyn çocuk iletişimi kalitesi nasıl arttırılır?

Ebeveyn çocuk iletişimi kalitesi nasıl arttırılır?

Çocuklar ilk iletişim biçimleri olan ağlamadan itibaren sürekli olarak kendilerini dinletme çabası içindedir. Başlarda ihtiyaçlarından haberdar etmek veya bir durumdan memnun olup olmadığın belirtmek için kullanılan ağlama, zamanla fikir alışverişi için kullanılan konuşmaya dönüşür. Çocukların iletişim ihtiyacı arttıkça dil becerilerini daha fazla kullanma fırsatı bulurlar. Bunun sonucunda da zamanla daha iyi iletişim kurar hâle gelirler. Bu beceri bebeklik döneminden itibaren ailede kazanılır.

Çocuklarla kurulan iletişimin kalitesini yükselten en önemli davranış dinlemeyi bilmektir. Derdini anlatmak konusunda sabırsız olan bir çocuk sürekli olarak bundan bahsetmek istese de daima sorular soruyor olsa da veya bir konuda uzun uzadıya konuşsa da anne ve babası tarafından dinlenmeyi önemser. İletişimin sağlıklı bir biçimde karşılıklı hâle gelebilmesi için öncelikle çocuk dinlenmelidir. Anne ve babası tarafından dinlenmeyen çocuklar önemsenmediklerini hissederler. Bu durum çocuğun kendini açmaya çekinir hâle gelmesine ve kendisini değersiz hissetmesine neden olabilir. Çocuğa karşı anlayış geliştirmenin ve sağlıklı bir iletişim kurabilmenin ilk basamağı dinlemektir. Çocuklar ebeveynleri tarafından dinlendiklerinde bunun değerini anlarlar ve bu şekilde davranmayı öğrenebilirler.

Çocukla iletişim kurarken beden dilini kontrol altında tutmak gerekir. Bir yetişkin için kabul edilebilir ve görmezden gelinebilir olan bir hareket çocukları fazlasıyla etkileyebilir. Örneğin, konuşurken sallanan bir parmak çocuğun iletişim kurmaktan çekinmesine sebep olabilir. Azarlamak, küçümsemek veya alaycı bir tavırla konuşmak da çocukları en az olumsuz beden dili kadar kırabilir. Çocukların duygusal olarak hassas ve etkiye açık olduklarını unutmamak ve iletişimi bu doğrultuda sürdürmek önemlidir.

Çocuklar her konuşmalarının sonunda nasihatlerle veya onaylanmamayla karşılaştıklarında bu durum da anne ve baba ile iletişimlerini olumsuz etkiler. Ailesi tarafından onaylanmayacağı veya davranış değişikliğine yönlendirileceğini düşünen bir çocuk ailesiyle konuşmaktan kaçınabilir. Çocuklarla kaliteli bir iletişim kurabilmek için iyice dinlemek ve ardından duygu durumunu olumsuz etkilemeyecek biçimde diyaloğu devam ettirmek gerekir. Çocukları iletişim konusunda engellememeye özen gösterilmek hatta daha fazla iletişim için teşvik etmek gereklidir. Çocuğun değerli olduğunu hissetmesi ve kendine güvenmesinin sağlanması iletişim kurma hevesini artırıcı etmenlerdendir.

Çocuğun ailesiyle kurduğu iletişim, diğer tüm bireylerle kuracağı iletişim biçimlerinin temeli niteliğindedir. Çocuğun iletişime dair fikirlerinin oluşmasını sağlayan aile içi iletişim çeşitli açılardan özenli davranılarak kaliteli hâle getirilmelidir.

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI BABALIK ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin