Disiplin Eğitimi

by Bebek Melekleri

Çocuklara uygun dönemde, uygun şekillerde disiplin eğitimi verilmesi hem ebeveynler hem de çocuklar açısından avantajlı bir durum oluşturabilir. Ancak çocuklara disiplin eğitimi verilirken ebeveynlerin çocuklara olan davranışlarına ve yaklaşımlarına dikkat etmeleri gerekebilir.

Disiplin eğitimi neden önemlidir?

Çocuklara disiplin eğitimi verilmesi, çocukların bazı sınır ve kurallar çerçevesinde hareket edebilmeyi öğrenmesi hem aile içinde hem de çocuğun bulunduğu sosyal ortamlarda büyük kolaylıklar sağlayabilir.

Bazı insanların çocukları disipline etmeyi sadece onlar uygun olmayan davranışlar sergiledikleri zaman çocuğu cezalandırmak şeklinde algılamasına rağmen disiplin, çocuğa uygun davranış ve alışkanlıkları kazandırarak çocuğun kendi kendini kontrol edebilmesini sağlayabilmektir. Bunu öğretmek için cezalandırma yöntemleri faydalı yöntemler olmayacaktır. Çocuğu disipline etmenin, çocuğun sorumluluk sahibi olmayı öğrenmesiyle mümkün olacağı söylenebilir.

Ebeveynlerin ve çocukların karşılıklı olarak anlaşabildikleri, iletişim kurabildikleri dönemden itibaren çocuğa kazandırılacak beslenme, uyku, tuvalet gibi alışkanlıkların ve uymaları gereken sınırların, kuralların belirlenmesi uygun olacaktır. Bu alışkanlıkları kazandırmak için uygun olan dönemin okul öncesi dönem olduğu söylenebilir.

Çocukla disiplin eğitimleri verilmesi neyi sağlamaktadır?

Ebeveynlerin çocukları fazla serbest bırakması ve çocuğa hiçbir kural koyulmaması. Çocukta disiplin eksikliğine sebep olup bencillik gibi davranışların görülmesine yol açabilir. Ayrıca fazla özgür bir aile ortamında yetişen çocuklar sosyal ortamlara uyum sağlamak konusunda bazı sıkıntılar yaşayabilir. Disiplin eğitimi sırasında fazla otoriter ve katı tutumlar sergilemek ise çocukların anne ve babalarına korku, nefret. Öfke gibi duygular beslemesine, çocuğun fazla bağımlı kalmasına veya saldırgan ve isyankâr davranışlar sergilemesine sebep olabilir.

Çocukların uygun bir disiplin eğitimi süreci geçirebilmeleri için öncelikle anne ve babalarının, çocuklara olan sevgilerini uygun olarak hissettirmesi gerektiği söylenebilir. Anne ve babalarından ihtiyaç duydukları ilgi ve sevgiyi gören çocuklar kurallara uymayı, bazı sınırlar çerçevesinde hareket edebilmeyi daha kolay öğrenebilir. Bu sayede çocukların sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak daha da kolaylaşabilir. Çocukların anne ve babalarıyla yeteri kadar vakit geçirememesi de çocuğun disiplin eğitimini olumsuz yönlerde etkileyebilir. Çocukların anne ve babalarıyla geçirecekleri kaliteli zamanlar onların hem anne ve babasının sevgisini hissetmesine hem de gerekli iletişimi kurarak onları model alıp sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EBEVEYN DAVRANIŞLARI ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

disiplin-egitimi

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin