ZİHİNSEL ENGELLİ VE OTİSTİK ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME YAKLAŞIMI

Davranış değiştirme, hem aile için hem de eğitimci için oldukça faydalı olan bu yöntem, çocukların gelişmesinde daha hızlı olumlu sonuçlar verdiği için en çok tercih edilen yöntemdir.

ZİHİNSEL ENGELLİ VE OTİSTİK ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME YAKLAŞIMI

Davranış değiştirme yaklaşımının faydası nelerdir?

Çocukların gösterdiği davranışın altında yatan belirlendiğinde, o davranışı değiştirmek daha muhtemeldir. Ayrıca davranışın ortaya çıkmasında çevresel faktörlerin de etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple davranışın öncesinde ve sonrasında çocuğun ne yaptığının bilinmesi, davranışı değiştirme aşamasında değerlendirilebilir.

Davranışı değiştirme yaklaşımı, çocuklara öğrenme konusunda yardım ettiği gibi ebeveynlere de çocuklarıyla baş etme konusunda destek olmaktadır. Bu yöntemin amacı, öncelikle çocuğun davranışlarına odaklanmaktadır. Tabii bu odaklanma esnasında çocuğun neyi, nasıl yapacağı önceden belirlenmekte ve çocuğa o yönde öğretilmektedir. Yani bu yöntem, bir bütüne dâhil olan davranış parçalarının sistemli bir şekilde çocuğa öğretilmesidir.

Bu yöntemde çocukların davranışları kendi içinde parçalara ayrılır. Bu parçalar genellikle tek basamaklı uyarılarla, özel eğitimden destek alarak öğretilir. Bazen çocuklar isteksiz olsa da onlara fiziksel anlamda yardımcı olunarak davranışa yönlenmesi istenebilir. Çocuk istenilen tepkiyi verdiğinde ödüllendirilmeden bırakılmamalıdır (davranışta düzelme yoksa ödül vermeye gerek yoktur). Ayrıca yöntem uygulanırken çocuğun sıkıntısını ifade edebilmesi ve öfkesini kontrol edebilmesi sağlanır.

Davranışı değiştirme yaklaşımı nedir ve nasıl bir yöntemdir?

Zihinsel engelli ve otistik çocukların davranışlarını değiştirmek özen ister. Yeni bir davranış kazandırabilmek için öncelikle onların davranışlarının anlaşılması gerekmektedir. Bu ancak görülen davranışların ölçülüp değerlendirilmesi ve çocuğa özel yapılan programın düzenli bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür. Sürecin gerçekleşmesini hızlandıran yöntem, uygulamalı davranış analizidir.

Uygulamalı davranış analizi; çocuğun toplumsal açıdan önemli görülen davranışlarını değiştirmeyi amaçlar ve bu değiştirmeyi, çocuğun farklılıklarını dikkate alarak yapar. Otistik çocukların eğitiminde yeri oldukça önemlidir. Çocukların sosyal hayatta iletişim kurmalarını kolaylaştıran ve dil becerilerinin geliştirmesine olanak sağlayan yöntem, eğitimcilerin kullanması için önerilen yöntemler arasındadır. Kullanan eğitimcilerin verdiği bilgiye göre uygulamalı davranış analizi yöntemi, otistik çocukların uygun davranışları pekiştirmesine, kazanmasına ve bunları sürdürmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca yöntemde kullanılan ödül sistemi, otistik çocukların toplumsal kurallara uygun davranışlar göstermesine olanak sağlamaktadır.

YARAMAZ ÇOCUKLARA YAKLAŞIM ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0