SOSYAL İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Çocukların sosyal gelişimleri için arkadaşlık ilişkilerinin büyük önem taşıdığı söylenebilir. Çocukların arkadaş edinme ihtiyacının bebeklik döneminden itibaren başlayabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

SOSYAL İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Çocukların sosyal gelişimleri için ne yapmalılar?

Çocuklar, hem sosyal ilişkilerinin gelişmesi için hem de çeşitli konularda tecrübe kazanabilmek için arkadaş ilişkilerine ihtiyaç duyacaklardır. Bebeklik döneminden itibaren çocukların yanlarında başkaları olduğunda onlarla iletişim kurmaya çalışacakları söylenebilir. Arkadaşlık ilişkileri sayesinde çocukların toplum kurallarına uyma ve grup hâlinde hareket edebilme becerilerini geliştirebileceğini söylemek mümkündür.

Bebeklik döneminde başlayan sosyal ilişkiler, bu dönemde bebeklerin yanlarına gelen başka bebeklere ya da yetişkinlere tepki vermesi şeklinde görülebilir. 6 aylık dönemde bulunan bebekler, yanlarına gelen başka bebeklerle ya da yetişkinlerle temas ederek, bakarak ya da ağlayarak iletişim kurmaya çalışabilir. Bu davranışları sergilerken, yanlarında olan insanların da ona tepki vermesini isteyebilirler.

6 ay ile 1 yaş arası dönemde bulunan çocukların ise sosyal ilişkiler kurmaya çalışırken başkalarına olan davranışlarının daha belirgin ve amaca yönelik olacağı söylenebilir. Bu dönemde bazı bebeklerin, ilişki içinde olduğu insanlara karşı saldırgan davranışlar sergilemelerinin normal olduğu bilinmektedir.

Çocuklar 2 yaş civarı döneme geldiğinde, kuracakları sosyal ilişkilerin yaşıtları ile olmasına özen göstereceklerdir. Bu dönemde bulunan çocuklarda arkadaşlarının saçını çekme, itme gibi davranışlar görülebilir.

4 yaş civarına gelen çocukların kuracakları arkadaşlık ilişkileri, onların oyun arkadaşı istemesinden kaynaklıdır. Oyun oynarken bunu başkalarıyla paylaşmak isteyen çocuklar, arkadaşlık ilişkilerinin bu yönde gelişmesini isteyebilirler.

Çocuklar 6 yaşına geldiklerinde ise belirli bir grup ile oyun oynama davranışlarında artış görülebilir. Bu dönemde bulunan çocukların, ilişki kurduğu başka çocuklara karşı daha az saldırgan ve grupla uyum içinde hareket edebilecekleri söylenebilir.

7 yaşından itibaren, çocukların seçecekleri arkadaşlarının hemcinsi olmasına özen göstereceğini söylemek mümkündür. Bu dönemde bulunan çocukların büyük çoğunluğunun hemcinsleri ile birlikte oyun oynamaktan keyif alacağı söylenebilir.

Okul çağında bulunan çocukların edineceği arkadaşların, onun yakın çevresinden olacağı ve çocukların arkadaş seçerken buna dikkat edeceği söylenebilir. Ancak yaş ilerledikçe arkadaş seçiminde çocuk için önemli olanın, arkadaşlarının kişilik özellikleri olacağı ve arkadaş seçiminin bu yönde gelişeceği söylenebilir.

Çocukların edindikleri arkadaşlar ve içinde bulundukları sosyal gruplar, onların toplum içindeki davranışlarını etkileyebilir. Belirli bir döneme kadar, bu davranışlar ailenin ve ebeveynlerin özelliklerine paralellik gösterse de çocuklar bazı sosyal grupların içinde yer almaya başladıktan sonra sosyal davranışlarının bu yönde gelişebileceği söylenebilir.

OYUN OYNAMANIN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0