Çocukların Kuralları Öğrenmesi

Çocukların büyüme ve gelişmelerinde kurallar ciddi bir yer tutar. Çocuğun kuralları anlaması ve uyum sağlaması, içinde bulunduğu toplumsal yapıya uyum sağlaması anlamına geldiği için önemlidir. Ayrıca kurallar çocukların otokontrol geliştirmelerini sağlamada da etkilidir.

Çocukların Kuralları Öğrenmesi

Kurallar neden çocuğun büyümesi ve gelişmesi için önemlidir?

Çocuk gelişiminde kuralların önemli bir yeri olduğu kabul görmüş bir gerçektir. Ancak gerekli olan kuralların neler olduğu, nasıl uygulanacağı ve çocuklara nasıl benimsetileceği çocuktan çocuğa göre değişiklik gösteren bir konudur. Çünkü çocukların kuralları benimsemelerinde kişiliklerini şekillendiren çevre, aile yapısı, mizaç gibi pek çok unsurun etkisi bulunur.

Kurallar çocuklara pek çok değerin kazandırılmasına yardım eder. Çocuklar kurallar sayesinde her istediğinde istediği davranışı sergileyemeyeceğini öğrenir. Özellikle sosyal ilişkilerin gelişmesinde ve şekillenmesinde bu değerin kazanılması oldukça önemlidir. Buna ek olarak kurallar sayesinde özgürlük kavramının anlamı daha iyi anlaşılabilir. Genel tanımıyla başkasının özgürlüğünün kısıtlanmaması gerekliliğine dayanan özgürlük, kurallar sayesinde korunabilir. Bu sayede çocuk kendi özgürlüğü için başkasının özgürlüğüne saygı gösterdiğinde bunu diğer insanların da yaptığının farkına varır. Kuralların herkes için olduğunun idrak edilmesi uyumu kolaylaştırır.

Çocuklara kural koyarken birtakım konularda dikkatli olunması gerekir. Her çocuk aynı gelişim dönemine ve düzeyine, aynı mizaca, aynı yetiştirilme tarzına sahip değildir. Bu nedenle çocuğun uyması beklenen kurallar bu gibi özelliklerle uyum içinde olmalıdır. Bazı çocuklar uyumlu bir yapıya sahip oldukları için kurallara uymakta zorlanmazken bazıları sınırları zorlamaktan hoşlanır. Bu nedenle temel kurallar herkes için geçerli olsa da bazı kurallar çocuklara göre esnetilmelidir.

Çocuklara çok fazla kural koymak uyumu zorlaştırıcı olabilir. Birçok duruma göre hareket etmek kendini sürekli kontrol altında tutmak çocuğu yorabilir. Özellikle küçük çocuklar kuralları anlamada ve uymada çok başarılı değildir. Bu nedenle mümkün olduğunca az kuralla çocuğun uyumu öğrenmesi sağlanmalıdır. Konulan kuralların neden gerekli olduğu, olmadığı takdirde ne gibi sonuçlar doğuracağı çocuklara açıklamalıdır.

Çocuklar kuralları nasıl öğrenir?

Çocukların kurallara uymalarını sağlamanın en etkili yolu anne ve babaların bu konuda iyi birer örnek olmasıdır. Çocuklar kuralları sadece sözlü olarak işittiklerinde anlayamayabilirler. Ancak eğer anne ve babalar örnek davranışlar sergilerse çocukların da taklit yoluyla uyumu daha kolay hâle gelir. Buna ek olarak anne ve babaların bir diğer görevi de kurallara uyum ve uyumsuzluk hâlinde tutarlı olmalarıdır. Çocuklar tutarsız anne-baba tutumları nedeniyle kuralın gereksiz olduğu veya isteğe göre şekillenebildiği inancına kapılabilir.

Kurallara uyulmadığı takdirde çocuğun karşılaşacağı sınırlamalar uyum davranışını olumsuz etkiler. Bunun yerine uyum için hatırlatmalar yapmak, gerektiğinde müdahale etmek daha doğrudur. Uyum hâlindeyse teşekkür etmek, yaptığını onaylamak çocuğu motive eder. Kurallar çocukların sosyal ve kişilik gelişimleri için gereklidir. Bu nedenle çocuk yetiştirirken çocuğa uygun kurallar koymak ve uyumunu sağlamak önemlidir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0