Çocukların Fiziksel Gelişimi

by Bebek Melekleri

Bir çocuğun gelişiminin anlaşılabilmesi için ruhsal ve fiziksel olarak ne derece ilerleme kat ettiğine bakmak gerekir. Bu iki gelişim türü birbirlerinden etkilenir. Çocukların hareket kapasitesi konusunda belirleyici olan fiziksel gelişimi genetik, çevresel faktörler ve çocuğun kendi aktiviteleri gibi durumlardan etkilenir.

Çocukların fiziksel gelişimi nasıl olur?

Bir çocuk anne karnında varlığını sürdürmeye başladığı andan itibaren bedensel gelişimi başlar. İlk haftaları atlatıp üçüncü haftaya gelindiğinde anne karnındaki embriyo her türlü bedensel özelliği var olan küçük bir insandır. Bu sürecin devamını haftalar geçtikçe organların giderek daha da gelişmesi izler. Doğumdan önceki bedensel gelişim süreci bir bebeği doğacağı dünya için donanımlı hâle getirir. Doğumdan itibaren solunum için akciğerler veya beslenme için emme refleksi gibi özellikler gelişir. Bir bebek doğmadan önce bedensel gelişiminin büyük bir kısmı tamamlanmış olur. Bebek doğduktan sonraysa hızla büyüyerek bedensel gelişimini sürdürür. Anne karnındaki gelişime kıyasla izlemesi daha kolay olan bu gelişim süreci pek çok faktöre bağlıdır.

Doğum itibariyle bebeğin, eğer fiziksel bir problemi yoksa, gelişimi genellikle belli başlı standartlarda devam eder. Dünyayla tanışmış bir çocuğun fiziksel gelişimi artık daha fazla etkiye açık olduğu için birçok etkene bağlı olarak şekillenir. Fiziksel gelişim, ruhsal gelişimi de etkiler. Ayrıca bu durumun tam tersi de söz konusudur. Gelişim bir bütün olarak ele alınması gereken çok yönlü bir kavramdır.

Çocuğun fiziksel gelişimini neler etkileyebilir?

Çocukların fiziksel gelişimini genetik faktörler, beslenme alışkanlıkları, aktivite durumu veya yaşadıkları sağlık problemleri gibi konular etkiler. Çocuklar arasındaki fiziksel gelişim farklılıkları ilerleyen yaşlarda kendini gösterir. Akranlarına kıyasla fiziksel gelişimlerinde olumlu bir yol kat eden çocuklar ile gelişimleri aksamış çocuklar arasında farklar oluşur.

Fiziksel gelişim birbirine sıkı sıkıya bağlı pek çok farklı alanda gösterilen gelişimlerin toplamıdır. Bir çocuğun ince ve kaba motor becerilerindeki gelişim, duyu gelişimi, vücut yapısı ve kaslarında gözlemlenen gelişim, davranışlarında gözlemlenen gelişim gibi pek çok farklı gelişim türünün bir sonucu olarak fiziksel gelişim gözlemlenir.

Fiziksel gelişim bir çocuğun yaşamının her evresinde farklı özelliklerle kendini gösterir. Aileler çocuklarının fiziksel gelişimlerini desteklemek için hangi dönemde neye ihtiyaç duyduklarını bilmelidir.

ÇOCUKLARI UYUTMANIN YÖNTEMLERİ ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin