Çocuklarda Tiklerin Oluşumu

Tikler, fiziksel nedenlerden ya da ruhsal sorunlardan dolayı ortaya çıkabilir. Çocuklarda tik oluşumunun nedeni genellikle içinde bulunduğu kaygılı ortamdır.

Çocuklarda Tiklerin Oluşumu

Çocuklarda tik oluşumu neden gözlemlenir?

Tik, vücuttaki kasların kişinin iradesi dışında hareket etmesidir. Tikler genelde tekrar eden hareketlerden oluşur. Genellikle yüz ve boyun bölgesindeki kasların istemsiz hareket etmesiyle ortaya çıkar.

Tikler, fiziksel sorunlardan ya da psikolojik sıkıntılardan dolayı ortaya çıkabilir. Kaslarda oluşan baskı ve tahriş, o bölgedeki kasların doğru çalışmasını önleyerek tik oluşumuna neden olabilir. Böyle bir durumun doktor tarafından tedavi edilmesi gerekir. Bazı durumlarda kaslarda meydana gelen hasar, tedavi edilmeyecek boyutlarda olabilir. Tiklerin oluşmaya başlamasıyla birlikte doktor kontrolüne gitmek, erken tedavi için önemli olabilir.

Fiziksel nedenlerin dışında tiklere genelde psikolojik sorunlar neden olur. Aile içindeki baskı, çevrenin aşağılaması gibi sebepler çocuğun iç dünyasında çatışmaya neden olur ve bu çatışmalar tik şeklinde kendini gösterebilir. Çocukların aile içinde disiplinli, baskıcı bir tutumla yetiştirilmesi onların stres altında olmalarına ve kaygılı hissetmelerine neden olur. Tiki olan çocuklar yeteneklerini sergilemekte zorlanırlar ve sosyal çevrelerinde aşağılanma gibi tepkilerle karşılaşabilirler. Bu da çocuğun daha güvensiz hissetmesine ve tiklerin ağırlaşmasına neden olabilir. Çevresel şartların dışında çocuğun kendi içindeki korkuları, kaygıları ve tedirginlikleri de tik oluşumuna sebep olabilir.

Tiklerin bir başka nedeni de taklit olabilir. Çocuklar küçük yaşlarından itibaren, anne babalarının davranışlarını taklit etme eğiliminde olurlar. Onların davranışlarını gözlemleyip kendileri de bu davranışları tekrar ederler. Ebeveynlerinin kaş göz hareketlerini gözlemeyen çocuk, bunları sürekli tekrar edebilir. Bu tekrarlar, sonradan bir alışkanlığa dönüşerek tik hâlini alabilir. Tiklerin fark edilmesi bazen zor olabilir çünkü tikler ilk bakışta yorgunluktan kaynaklı seğirmelerle başlayabilir. Daha sonra bunlar sürekli tekrar eden bir davranışa dönüşebilir.

Tiklerin ortadan kaldırılması için ne yapılmalıdır?

Tiklerin ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle tike sebep olan durumlar bulunmalıdır. Eğer tikler, fiziksel bir sorundan kaynaklanıyorsa gerekli tıbbi müdahaleler yapılmalıdır. Tiklerin duygusal çatışmalardan kaynaklandığı durumlardaysa, çocuğun duygusal baskı hissetmesine sebep olan durum keşfedilerek gerekli müdahaleler yapılmalıdır. Mesela aile içerisindeki baskıdan dolayı ortaya çıkan tikler için aileye gerekli pedagojik eğitim verilebilir. Bunun yanında, çocuğa oyun ve grup terapileri uygulanabilir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0